Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Co vlastně jsou pilíře unie?

HN.IHNED.CZ  5. 3. 2004

Čeští eurofobové pořád mluví o tom, že Evropská unie hrozí být jakýmsi nástrojem na prosazení zájmu velkých a silných států, mluví se o tom, že zájmem velkých států je federalizace či centralizace. Přitom to jsou ale právě představitelé velkých států, kterým je - alespoň soudě podle jejich rétoriky - unie příliš často trnem v oku.
Německý kancléř nedávno prohlásil, že EU by měla opustit svoje protiprůmyslové předsudky, a francouzský prezident řekl, že unie by měla podporovat své "průmyslové šampióny". Nikoli ojedinělé, rozezlené výroky na adresu EU jsou důkazem toho, že unie ještě pořád stojí jednoznačně na straně pravidel proti okamžitým zájmům mocných.
Nikdo z velkých se zatím nepostavil čelně proti společnému trhu, který je základním stavebním kamenem unie, ale například podle týdeníku The Economist je zřejmé, že si francouzští i němečtí lídři možná představují společný trh jinak, než jak je chápán například v normálních ekonomických učebnicích: snad dokonce jako prostředek k omezení konkurence a k zavedení celoplošných rigidit.
Evropská komise - jakkoli byrokratická - je ale strážcem jednotného trhu, především v antimonopolní oblasti. Pokud orgány unie - a komise především - rozzuřují politické představitele velkých zemí, mělo by to vlastně malé státy těšit.
Ale jak dlouho to vydrží? Poněkud povážlivě vypadá, že v EU se možná začíná rozdrolovat právě to, co lze považovat za její stavební kameny. Základem společného evropského občanského zájmu - tedy jistého základního idealismu - je možnost usadit se a pracovat kdekoliv. A právě tato základní právo bude novým členům odepřeno.
V rovině byznysu je základním ideálem svobodný trh a stejná pravidla pro všechny. Je proto na pováženou, že právě instituce, které svobodný trh střeží, jsou terčem útoků Francie a Německa.
Pesimisty, kteří věští rozpad unie, je ale třeba upozornit, že čert na zeď byl malován vždy, kdy unie očekávala nějaké změny, a to prakticky od dob jejího vzniku. A nakonec všechny krize nějak zvládla.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.