Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Korupce a destrukce

HN.IHNED.CZ  24. 9. 2004

Soudců a pochybných podnikatelů, kteří manipulovali s konkursy, bylo podle informací HN (a státních zástupců a policie) více, než se po vypuknutí kauzy Berka zdálo. Je určitě dobře, že to policie proklepává a snad i důkladně šetří. Fungující systém u nás ale nezavede policie. Nepomůže ani skuhrání nad stavem soudcovské morálky a integrity.
Je třeba změnit systém úpadkového práva. Ekonom rakouského původu Joseph Schumpeter psal o "kreativní destrukci". Co tím chtěl říci? Skomírající podniky se špatnou platební morálkou přece nemizí z trhu samoúčelně, ale proto, aby se jejich zdroje flexibilně a rychle uvolnily a přeskupily, aby mohly dát vzniknout něčemu novému, životaschopnějšímu a efektivnějšímu. Tržní ekonomika má být otevřený, dýchající systém, který musí zabezpečit hladký vstup (vznik podniku) i výstup ze systému (smrt podniku). Jednou z největších chyb české transformace je, že tento předpoklad není zabezpečen. Místo životodárné "kreativní destrukce" máme korupci, mafie a "destruktivní destrukci".
Co je třeba? Systém úpadků je primárně ekonomická problematika a logiku nového zákona mají vymýšlet ekonomové, nikoli lobby advokátů, soudců a úředníků Ministerstva spravedlnosti v důchodovém věku. Ti snad mohou nakonec přepsat zákon do jazyka paragrafů. ČSSD by to mělo zajímat dvojnásob, protože nám tvrdí, že jí jde o pracovní místa. Tak zvané úvěrové náklady domácích podniků jsou příliš vysoké a ztrácí se také zbytečně mnoho pracovních příležitostí u podniků, které místo možnosti rychlé restrukturalizace zamrzají v agónii nebo zanikají.
Je patrně třeba posílit pravomoci věřitelů na úkor soudců. Problematika je to sice složitá, ale právě proto je třeba neimprovizovat a sáhnout po studiích Světové banky, která už v obsáhlé aktuální studii sepsala, co je pro nás výhodné. Je to jako v penzijní reformě či transformaci zdravotnictví. Podívejme se na Slovensko, kterému se daří mimo jiné proto, že respektuje názory a doporučení nadnárodních expertních organizací a nedbá na domácí lobbisty a rozumbrady.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.