Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Nájemné: Nesnesitelná lehkost pohrdání ústavou

hn.ihned.cz  12. 3. 2004

V souvislosti s krachem zákona o nájemném se znovu projevila vážná věc, která nahlodává základy právního státu u nás. Vláda ani parlament nerespektují ústavu. Během uplynulých let Ústavní soud již několikrát rozhodl, že je třeba pro cenovou regulaci nájemného samostatný zákon.
Primárně je za tento stav odpovědna vláda. Ta měla již dávno připravit zákon v podobě, která bude odpovídat nálezům Ústavního soudu. Zodpovědni jsou ale i poslanci (včetně opozičních), protože nekoná-li vláda, jsou to oni, kdo jsou povinni uvést legislativu do souladu s ústavou. Koneckonců skládají snad poslanci nějaký slib!
Nikde na světě nemá Ústavní soud k dispozici tanky, kterými si může svou vůli fyzicky vynutit. Nepsaným předpokladem ústavnosti je pochopitelně elementární dodržování slibů či přísah.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.