Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Nájemníci mají freeparty

hn.ihned.cz  13. 8. 2004

Je dokonce záměrnou a organizovanou politikou tohoto státu, že majetek vlastníků činžovních domů je okupován nájemníky, kteří platí směšné nájemné, pouhý zlomek toho tržního. Dekrety na byt jsou dokonce dědičné, babičky a tetičky je předávají vnučkám. Majitel domu či bytu se může tak leda na hlavu stavět. Srovnáme-li to s technoparty, je to asi tak, že stát by tanečníky sám přivedl panu majiteli na louku a dohlížel by na to, že se dobře a hlavně za levné peníze baví. A mohli by zůstat tančit nepřetržitě dlouhá desetiletí.
Argument, že privilegovaní nájemníci na to mají na rozdíl od technařů zákon, neobstojí. Na zákonu se totiž parlament neshodl a Ústavní soud, jak známo, opakovaně deklaroval neústavnost současného stavu. Vyvlastňování majetku tedy v tomto případě stát sám o vlastní vůli diriguje a ještě podle všeho protiprávně.
Pointa kauzy CzechTek spočívá ještě navíc v tom, že dotyčná louka není soukromá, ale patří státnímu Pozemkovému fondu. Ten ji pronajal firmě v konkursu a ta zase soukromému majiteli. Státem vlastněná louka v Boněnově je veřejně přístupná, podobně jako české lesy, do kterých smějí rekreanti na houby.
Samostatnou kapitolou je vlastnictví pozemků v České republice. Jinde ve světě je pozemek buď státní (například národní parky), soukromý, nebo municipální.
U nás máme patnáct let po revoluci hotový Kocourkov. Stát nebyl dosud schopen privatizovat půdu. Máme tu přehršle druhů kvazivlastnictví, různé "polostátní" nájmy, pronájmy a leasingy, máme družstva hospodařící bez souhlasu původního majitele na cizích pozemcích, máme dosud nevyřízené restituční nároky a donekonečna se vlekoucí restituční spory s bývalou šlechtou. Naše zákonodárství neumožňuje vlastníkovi ohradit a uzavřít les. Po vašem lese se smějí promenovat nejen houbaři, ale i myslivci, kteří si zde mohou libovolně střílet po zvěři, kterou považují za svou.
Právní stav ohledně vlastnictví, využitelnosti a přístupnosti pozemků je u nás nejasný, zbytečně komplikovaný a chaotický.
Když to shrneme a vezmeme v úvahu výše uvedené, pak na základě vylučovací metody zbývá jediné vysvětlení tvrdého postihu proti účastníkům a organizátorům technoparty. Jsou zkrátka jiní, poslouchají divnou hudbu, jsou svobodomyslní, mají barevné hlavy a pomalovaná auta. Dokážou se bavit jinak než civěním na televizi Nova. Politici, stejně jako většina médií, chtějí bodovat u většinové veřejnosti, která takovým lidem nemůže nikdy přijít na jméno. O to šlo především. Psalo se od stolu, neověřovala se fakta. Hlavně mít efektní pravicový názor.
V takové Británii či USA je to výrazně jednodušší. Buď je majetek soukromý, a nebo soukromý není. Buď se s majitelem dohodnete, nebo nikoliv. A když vás na svém pozemku nechce, může vás vyhnat psem či brokovnicí. Houbaři, myslivci či technaři smějí na soukromý pozemek jen tehdy, když majitel svolí. Tečka.
Tím nechce autor říci, že jsou praví organizátoři letošního CzechTeku bez viny. Měli se se správcem pozemku dohodnout. V minulých letech se jim to také více méně dařilo. Obecně pak jednoznačně platí, že k podobným party je lépe využívat například bývalá vojenská letiště než volnou přírodu.
Týdeník Respekt ale správně upozorňuje na to, že vloni jistý ekozemědělec zničil orbou louky v unikátní oblasti parku Česká Kanada. Vyčíslená škoda je čtvrt miliardy korun a potrestán nebyl nikdo. A ani se to zatím nechystá. Další důkaz toho, že právo se u nás používá účelově a na základě politických a mediálních tlaků.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.