Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Nejde jen o volby

HN.IHNED.CZ  29. 11. 2004
Začátkem 90. let volila nově vzniklá samostatná Ukrajina mezi demokracií a komunismem. Tehdy spíše přišla demokracie, protože komunismus sovětského typu se už vzchopit nemohl. Nyní prožívá Ukrajina další osudovou volbu, vybírá si mezi korupcí a svobodou. Tentokrát je to opravdu volba. Například mnohé země v Latinské Americe - ale nejen tam - jsou důkazem, že zcela zkorumpované režimy a systémy mohou i s jakousi pravidelnou volební šarádou nerušeně existovat desítky let. Není známa žádná společenskovědní zákonitost, která by předurčovala tyto systémy k tomu, že se zhroutí vlastní vahou.
Ukrajina se stala zemí, kde dlouhodobě převládá korupce na úřadech všech úrovní, politika je úzce provázána s velkým byzny-sem, jsou potlačována a zneužívána média. Bylo jen otázkou času, kdy se prolhaný režim také jednoduše pokusí ukrást volební výsledek. To, co se na Ukrajině nyní děje, bylo předvídatelné. V Kyjevě si dnes podávají dveře nejrůznější vysocí představitelé Evropy. Problém ale spočívá v tom, že většina Evropy si uvědomila až nyní, že má na Ukrajině nějaký problém.
Potíž je v tom, že se vše měří jenom optikou voleb. Pokud se konají volby, leccos se překousne, ale když se nekonají nebo jsou evidentně zmanipulovány, je najednou oheň na střeše. Ze své vlastní zkušenosti Evropané i Američané ale vědí, že svobodné volby jsou jen jedním ze základních kamenů, na nichž stojí svobodný liberální režim. Stejně tak jsou důležité nezávislé soudy včetně ústavních, policie, která měří všem stejně, bojuje proti malému a velkému zločinu a není zneužitelná.
Neodmyslitelná jsou svobodná a sebevědomá média a musí také existovat vláda práva, ve kterém se lidé pokud možno vyznají. Zdravá je jenom taková společnost, která považuje korupci za špatnou a bojuje s ní všemi dostupnými prostředky. Euroamerická civilizace také o sobě ví, že bránit se rozpínavému státu se dokáže pouze kvetoucí občanská společnost: spolky, sdružení i obce, komory a nakonec i na státu nezávislé církve. Kdyby jenom něco z tohoto nebylo doma u Evropanů či Američanů splněno, byl by hned oheň na střeše. Společně s Američany i my Evropané dobře víme, že bez všech těchto věcí by náš systém stál prostě za bačkoru.
Proč se tedy - když to sami o sobě víme - tolik soustřeďujeme pouze na volby, proč dosavadní letargii narušil teprve únos volebního výsledku na Ukrajině. Tuto zemi sice nelze úplně srovnávat se sousedním Běloruskem, ale i zde byli tvrdě potlačováni politič-tí oponenenti, mizeli novináři i nejrůznější aktivisté. Soudy i policie byly zneužívány. A svět až na výjimky mlčel. Zkušenost z vývoje na Ukrajině by měla být ponaučením do budoucna.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.