Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Pod diktátem trhů a globalizace

HN.IHNED.CZ  10. 2. 2004

Vývoj daní nám bude ve stále větší míře diktován z vnějšku. Bez ohledu na sliby, proklamace a utopické představy politiků a stran.

Záměr vlády pohnout se sazbami daně z přidané hodnoty vzbudil nebývalý rozruch. Veřejná diskuse o daních ale poněkud postrádá dlouhodobější perspektivu. Vývoj daní ve středně velké evropské zemi totiž bude ve stále větší míře diktován z vnějšku. Bez ohledu na sliby, ideologické proklamace a utopické představy politiků.
Nejde pouze o Evropskou unii. Důležitější bude nepsaný "diktát" globalizace. Tedy vývoj daňových systémů na trzích, které nám konkurují a se kterými soupeříme o investice i odbytiště. Těžko si například představit, že by si Česká republika udržela v dlouhodobém horizontu výrazně odlišnější systém daní, než má například Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. Naším konkurentem budou ale ve stále větší míře i mnohé asijské země.

Evropa: jedna sazba DPH

Nejvíce s EU souvisí daň z přidané hodnoty. V oblasti DPH směřuje unie k daňové harmonizaci. Otázkou zůstává pouze tempo.
Unie směřuje k jedné sazbě DPH bez výjimek. Špidlova vláda sice nepřistoupí k přesunu potravin do základní sazby, protože to ČSSD voličům slíbila, ale příští (nebo třeba přespříští) vláda tak bude muset učinit bez ohledu na eventuální sliby voličům. Otázkou zůstává, jaká bude za pár let základní sazba. Bude to méně než 19 procent, které nyní vláda navrhuje? Možná ano, ale ne o mnoho. Může to být sedmnáct, šestnáct možná patnáct procent. Méně asi ne, a to z několika důvodů. Většina států EU bude bohužel nadále financovat nákladné zaopatřovací státy a inkaso z daně z příjmu bude přitom stále tenčí.

Spotřební daň: zdravý život!

Spotřební daň na cigarety, alkohol či benzín buď zůstane na stávající úrovni, nebo dále poroste. Rozhodně nelze počítat s jejím poklesem. Politicky korektní tendence Evropy (i Ameriky) ke zdravému životu i nyní pokračují, přestože si je někteří prognostici mylně spojovali s koncem milénia.
Spotřební daň ovšem nelze šroubovat do nekonečných, prohibičních výšin. Stát zůstane ve schizofrenní pozici. Chce například omezit spotřebu cigaret (dbá o zdraví populace, chce snížit náklady na léčbu rakoviny), ale nadále si potřebuje z daně zachovat slušné inkaso.
Výše spotřební daně je na jednotném evropském trhu limitována sazbou v sousedních státech, jinak bude nevyhnutelně docházet k pašování, kterému stát represí nedokáže čelit. Cosi na způsob spotřební daně bude časem jistě zavedeno i na nezdravé tučné jídlo. Směřuje k tomu jak Evropa, tak opět i USA.

Daň z příjmu firem klesne

Podíl příjmů z nepřímých daní (spotřební daň, DPH) na celkovém daňovém inkasu se bude zvyšovat nejen proto, že to teoretičtí ekonomové požadují za správné, ale opět především proto, že nám to diktuje okolní svět. Schopnost vlád vybírat daň z příjmů totiž všude klesá.
Velké korporace se ve stále větší míře registrují v daňových rájích. Vlády a státy se předhánějí v kompetitivním snižování této daně a poskytování pobídek. USA vybírají na této dani necelá dvě procenta hrubého domácího produktu ročně a Německo pouze půl procenta ročně.
V horizontu takových deseti let se většina vlád světa v souvislosti s bojem o investory této daně vzdá úplně. Každopádně je jisté, že tzv. korporátní daň bude u nás i nadále klesat, a to daleko razantnějším tempem, než dnes slibuje sociální demokracie.
Podobný osud jako daň z příjmu korporací čeká v dohledné době i tzv. odvody z mezd na aktivní politiku zaměstnanosti (tedy bývalou daň z objemu mezd). Tato daň existuje jen někde v Evropě. Lze si představit, že poté, co velké firmy vyhrají boj s daní z příjmu, napřímí intenzívní lobbing proti odvodům z mezd. Pro vlády sice představuje tato daň stabilní zdroj příjmu (navíc málo viditelný), ale pod pohrůžkou odchodu investorů se jí vzdají.

Hřiště pro ideology

Daň z příjmu fyzických osob se tak stane jediným hřištěm, kde se bude pravděpodobně i nadále odehrávat tradiční zápas mezi levicí a pravicí. Pravice bude tlačit na rovnou daň, levice bude chtít zachovat (zvýšit) progresivitu.
Nicméně: pokud by zvítězil model rovné daně, který existuje na Slovensku či v Rusku, například také v Polsku nebo v Maďarsku, vystupňuje se logicky tlak na její zavedení i u nás.
Pravicovým stranám by každopádně pomohlo, kdyby bylo zrušeno měsíční placení záloh na tuto daň a ta byla placena jednou v roce "na dřevo" podobně jako v USA. Teprve hlasování "skrze peněženku" se může stát efektivní zbraní proti ekonomickému populismu a bobtnajícímu státu.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.