Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2004

Školné, program levice

HN.IHNED.CZ  26. 7. 2004

 

Představitelům českých levicových stran - řekne-li se školné - se v hlavě zatmí nepředstíraným vztekem, asi jako když býkovi mávají před očima rudým hadrem. Platí to pro sociální demokraty a ještě více pro komunisty. Obě strany si hrají na to, že zastupují pracující lid a slovo školné jim zní elitářsky či buržoazně. V jejich srdcích zahoří třídní nenávist. Ve skutečnosti (ač to zní na první pohled paradoxně) je placení školného nejen vyšším celospolečenským zájmem, ale je především v zájmu levicové ideologie.
Na základě nového, podrobného průzkumu OECD se potvrzuje to, co jsme tušili dávno: česká společnost si stojí ve srovnání s jinými zeměmi naprosto zoufale, co se týče prostupnosti elit. Jinými slovy: dělnické děti zůstávají dělnickými dětmi a na studia se dostávají pouze děti právníků, doktorů, inženýrů a úředníků.
Není to zdaleka jen dědictví z období komunismu, kdy byl rozvoj univerzitního školství na desítky let zaškrcen. Ani porevoluční vlády (včetně těch pravicových) neudělaly bohužel nic pro to, aby se právě toto změnilo.
Kdyby tomu bylo tak, že školné platí jen bohatí rodiče bohatým dětem, bylo by snad možné "třídní nenávist" chápat. Ve vyspělém světě je to ale většinou tak, že na studia si člověk vezme státem garantovanou dlouhodobou půjčku, kterou splácí po malých částkách třeba deset nebo dvacet let. Školné je na různých školách různé, kvalita univerzit se měří především nástupním platem absolventů. Vzdělaní lidé si ve světě vydělávají stále více než lidé, co nebyli na studiích. Do vzdělání si má každý zájemce sám investovat a levice by měla začít slyšet na to, že není důvod, aby "dělníci platili ze svých daní vzdělání doktorským synkům". To je sice vulgární, nicméně bohužel trefná interpretace dnešního stavu věcí.
Vzhledem k tomu, že naše státní pokladna je poloprázdná a děravá jako cedník, můžeme zapomenout na to, že bychom mohli jít skandinávskou cestou, kde nemají školné, ale do univerzit investuje zodpovědný stát, a to mnohonásobně více než u nás. Takže česká levice: Hurá na barikády brojit za školné! Protože pouze školné pozvedne příjmy chudých mas!

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.