Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Atak na banky nekončí

HN.IHNED.CZ  26. 10. 2005
Ministr financí zmírnil svůj tlak na banky; jenže jenom málo. V jeho požadavcích vůči bankám nadále zůstávají věci iracionální a ze strany státu panovačné, nepřijatelně arogantní a předvolebně populistické. Jakkoli v jeho představách najdeme i takové, které jsou v zásadě rozumné a prospěšné.
Zejména je rozumné, že se Ministerstvo financí (prozatím) vzdává požadavku, který banky nutil okamžitě zavést přenositelnost čísel. Jde totiž o věc, o níž se začíná teprve jednat v Bruselu. Není třeba se pouštět do českého experimentu: pokud by se nepovedl, budou patálie s bezpečností bankovního konta o dost složitější a vážnější, než kdyby se například nevydařila přenositelnost telefonních čísel.
Pokud jde o další náměty, stanovisko je jednoduché. Tento list podporuje svobodný trh bez cenové regulace. Nežijeme ale v arabské či čínské civilizaci, kde se obchoduje smlouváním. Evropská právní a obchodní kultura stojí na transparentnosti smluv, zákazníci chtějí dopředu vědět, kolik, čeho a za jakou cenu si kupují. Co z toho vyplývá: v pořádku nejsou požadavky, které bankám zakazují účtování některých poplatků, protože takový postup je cenovou regulací. Rozumné však mohou být některé z těch požadavků, které umožní klientům rozpoznat, kolik přesně za bankovní služby zaplatí.
Není třeba předbíhat svět, když stačí zavádět, co se ve světě osvědčilo. Důvod je zřejmý: česká zkušenost s experimentováním a premiantstvím v oblasti hospodářské politiky není zrovna povzbudivá.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.