Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Bankovní neslušnost

HN.IHNED.CZ  2. 6. 2005
Většina tuzemských bank má v sazebníku nemalý poplatek v řádu stokorun za přijatou reklamační stížnost. Když se jich na to začali vyptávat novináři, banky teď o překot ujišťují, že tuto sankci takřka nikdy neúčtují, a například Česká spořitelna ji slíbila zrušit. (Čestnou výjimkou mezi velkými ústavy byla Komerční banka, která reklamační poplatek ani nikdy neměla.)
Žijeme ve svobodné společnosti s tržní ekonomikou: kdo je nespokojen s bankovními službami, může odejít a najít si banku jinou. Banky mají svaté právo své služby předražovat, stejně jako má svaté právo předražovat zboží zelinář či prodejce ponožek; každý z nich svého štěstí strůjce. Banka ani zelinář nejsou taxík, který příště ve tmě nepoznáme a i po špatné zkušenosti s jedním zlodějem se nám může stát, že s ním chtě nechtě zase pojedeme někdy v noci domů či ráno na letiště.
To ale neznamená, že vše, co je dovoleno, bude také považováno za mravné. Bankovní asociace jakožto svého druhu profesní cech by měla dbát na udržování či dokonce zvyšování určitých standardů, na starosvětskou slušnost, která k bankám coby konzervativním institucím patří.
Poplatek za rušení účtu stejně jako poplatek za reklamaci působí dosti neomaleným, až dryáčnickým dojmem. Koneckonců i finanční arbitr proti poplatku za reklamaci protestuje. A to, že se od tohoto vynálezu začínají distancovat samy banky, naznačuje, že mají špatné svědomí.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.