Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

C.S. Fondy: velmi divné rozhodnutí

HN.IHNED.CZ  25. 11. 2005

Městský soud v Praze neuznal žalobu podílníků vytunelovaných C.S. Fondů. Ti žádali po státu prostřednictvím firmy Akro dvě miliardy korun. Rozhodnutí soudu je třeba respektovat, výhodou života ve svobodné společnosti ale je, že verdikty soudů můžeme směle kritizovat. Toto rozhodnutí je například špatné. Selhání státu bylo zcela flagrantní, zcela zřetelné a je dobře zdokumentované.
Soudkyně vyhověla námitce státu, že podílníci už s jednou žalobou uspěli: pohledávku vůči Plzeňské bance, která byla depozitářem C.S. Fondů, prodala společnost Akro, která zastupuje většinu podílníků, před časem kyperské firmě Naval Architects Shipping za 650 miliónů korun.
Takže soudkyně si myslí, že když část podílníků (tisíc tři sta podílníků se nikým zastupovat nenechává) dostala 650 miliónů, tak už by to mohlo stačit. Vždyť ale spolu ty dvě věci přece vůbec nesouvisejí.
Kdyby se něco takového stalo kdekoliv na západ od našich hranic, budou poškození rovněž zkoušet žaloby na všech stranách. A částka, kterou budou žádat, bude nesrovnatelně vyšší. Nedbalost a porušení povinnosti depozitáře, kterého se dopustila Plzeňská banka, je pouze jednou částí příběhu.
Daleko důležitější je něco jiného. Poté, co na jaře 1997 zmizelo z účtů C.S. Fondů v Plzeňské bance 1,3 miliardy korun v hotovosti, odešly tyto peníze do pražské pobočky rakouské banky Girocredit. Odtud měly putovat dále do zahraničí. Banka Girocredit splnila zákonné požadavky, platbu pozastavila a na analytickém útvaru Ministerstva financí nahlásila se všemi náležitostmi a podklady podezřelou finanční transakci. Pak následovala návštěva dvou občanů německé národnosti přímo u tehdejšího šéfa analytického odboru ministerstva Jan Kudlíka. Ten vzápětí transakci povolil, Girocredit musel konat a peníze zmizely v cizině. To je ono zcela zřejmé selhání státu. Jak si to vysvětluje paní soudkyně? V jakékoli civilizované zemi by stát musel platit, až by zčernal. A možná by se s poškozenými raději vyrovnal dříve, než by přišel soudní verdikt. Takže nezbývá než doufat, že Nejvyšší soud si bude počínat rozumněji. Naděje umírá poslední.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.