Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Čím se Václav Havel provinil?

HN.IHNED.CZ  9. 12. 2005

Někteří novináři nemohou přenést přes srdce, že se Václav Havel v posledních měsících celkem třikrát ocitl někde, kde byl také Jiří Paroubek. Kromě série článků v Lidových novinách (Tomáš Jeník, Ondřej Neff, Zbyněk Petráček a další) se připojil i Respekt s obsáhlým traktátem Petra Fischera pod názvem Svede Paroubek Havla? (Což je tedy představa vskutku nevábná.) Existuje ale vůbec analyzovaný fenomén?
Občasné snídaně a jiná setkání bývalých hlav státu se současnými premiéry či prezidenty se dějí běžně v Rakousku, Německu nebo třeba v USA. Pokud Václav Havel občas nesnídá či neobědvá také s Václavem Klausem, není to nedostatkem ochoty na Havlově straně. Pozvánka k takovým setkáním má přicházet od politika aktivního směrem k politickému seniorovi.
Václav Havel je člověk velmi zdvořilý. Jako takový má ve zvyku - ze zdvořilostně diplomatických důvodů - po podobném setkání "chválit" a vyjadřovat se pokud možno pozitivně.
Pokud řekl, že by se mu s Paroubkem dobře vládlo ("nemám to štěstí být prezidentem, když je pan Paroubek premiérem" - deník Právo), mohl mít na mysli dvě věci: vztah k Evropské unii a zahraniční politiku vůbec. Říkal snad Havel něco o komunistech, o Číně nebo o zdravotnictví apod? Neříkal.
Dalším "důkazem" Havlovy náklonnosti má být účast bývalé hlavy státu na diskusních fórech, kde se objevil taktéž Paroubek. První byla konference k 17. listopadu pořádaná předsedou Poslanecké sněmovny Zaorálkem, druhá byla diskuse o Evropské unii v kostele sv. Anny, kde kromě Paroubka promluvili lidé jako Jacques Rupnik apod. Proč by měl Havel bojkotovat události pořádané předsedou sněmovny? A proč by naopak on sám neměl zvát premiéra na diskusi o Evropě? Je snad poněkud obhroublý a expanzívní Paroubek démon, který má být slušnými lidmi bojkotován a izolován?
Proč si kritici myslí, že kdyby ODS, Hrad nebo jejich Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) pořádaly svou vlastní diskusi o Evropě či 17. listopadu a pozvaly na ni Václava Havla, že by účast odmítl? Víme jen, že Havel žádnou podobnou pozvánku nedostal.
Když přijde na věc, umí se bývalý prezident postavit vládě velmi ostře. V případě CzechTeku se zastal zbitých technařů a od těch samých autorů, kteří dnes tvrdí, že Havel dělá PR Paroubkovi (Ondřej Neff), za to sklidil ostrou kritiku.
A proč by měl Havel - snad skrze Paroubka - legitimizovat komunisty? Vždyť proti nim celý život bojoval. Jako prezident se od nich nenechal volit, nezval je na Hrad ani do Lán. Proč by měl teď měnit názor? V celé věci jde nakonec především o to, že mnozí lidé jsou frustrováni z toho, že pomyslnou hráz komunistům nestaví především Klaus, coby úřadující hlava státu, ale napsat na rovinu to nechtějí. Tak se potlačená frustrace vylívá jinam. Prezident Klaus kritizuje Paroubka či Ratha, ale o komunistech mlčí. Kritika Paroubka či Ratha se nerovná kritice komunistů.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.