Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

CzechTek, marihuana a squaty

hn.ihned.cz  3. 8. 2005  

Ministerský předseda si o sobě zřejmě přečetl, že couvá ve věci CzechTeku (to když politoval zraněné a slíbil prošetření zásahu), a tak tedy přitvrdil. Ve včerejších Lidových novinách Jiří Paroubek píše, že jádro inspirátorů CzechTeku nejsou "tančící děti", ale "nebezpečně posedlí lidé s anarchistickými sklony, přitom mezinárodně propojení". Proto proti nim zakročily policejní sbory "ve všech západoevropských zemích" a vytlačily je ze svých území.
Jak kde. Ve Francii nebo Anglii jsou zákony přísné, ve Španělsku, Švýcarsku i Itálii je společnost výrazně tolerantnější. I český parlament se pochopitelně může rozhodnout (tak jako to udělali ve Francii), že policie smí zabavovat lidem aparatury určité síly. Zatím takový zákon nemáme. Ale ani ve Francii nebo v Anglii, kde zákony proti "free parties" přijali, nemůže policie mlátit neozbrojené tanečníky, jako jsme to zažili u nás.
Co se tedy má propříště dělat?

Kdy lze přimhouřit oko

Po loňském policejním zásahu se objevily úvahy o tom, že by vláda, armáda či Ministerstvo obrany mohly organizátorům CzechTeku pronajmout třeba pozemky v bývalém vojenském prostoru. Stejné návrhy zaznívají i letos, jenže jsou odsouzeny k neúspěchu.
Nikoliv kvůli tomu, že organizátoři nebudou mít zájem jednat s vládou. Není ani nejdůležitější, že ke kultuře "free parties" patří, že jejich organizace je spontánní, respektive iniciátoři neradi odhalují svoji identitu.
Jde o to, že jakmile by do pořádání tanečního festivalu vstoupil smluvně stát nebo samospráva, musela by taková akce okamžitě splnit desítky úředních povolení - od hygienika, od odborů životního prostředí... Taková, jaká se po celý rok snaží upachtěně sehnat pořadatelé oficiálních festivalů (či jak říkají technaři, "akcí fungujících na komerční bázi").
Smlouva o pronájmu pozemku se soukromníkem (jako letos) ještě nebude znamenat, že akce je plně legální. Ale takový kontrakt může vést k tomu, že stát bude mírumilovnou taneční akci, která neničí soukromý majetek, tolerovat, že zamhouří oči, že dá od ní ruce pryč. Zásahy policie mají být koneckonců adekvátní společenské nebezpečnosti jednání.

Kuřáci trávy v Christianii

Nikoli legalizované, ale tolerované - stejný princip jako u tzv. měkkých drog. Demokratický stát se může rozhodnout, že bude tolerovat kouření marihuany, ale nemůže ji legalizovat. Proč? Mimo jiné proto, že její účinky na lidský mozek jsou i silnější než u některých léků vydávaných na předpis.
Každý lék dnes v Evropě i v USA čeká několik let na schválení státních regulačních orgánů a inspekcí. Uživatelé léků na předpis jsou evidováni apod. Jak by k tomu výrobci farmaceutik přišli, že bezpečnost jejich výrobku -jen proto, že vypadá jako pilulka - zkoumají inspekce tři roky, zatímco bezpečnost prodávané marihuany by nikdo neprověřoval? Stát ale může tak jako v Nizozemsku tolerovat prodej a konzumaci ve specializovaných "coffee shopech". Benevolentně postupuje i Švýcarsko nebo Kanada.
Obdobné je to se squatterstvím. Stát ho nikdy nemůže a nesmí legalizovat, ale města ho mohou přechodně tolerovat (a běžně se tak v Evropě děje), například v těch částech města, které územní plán vymezuje k demolici.
Pokud tedy tanečníci na CzechTeku prokážou dobrou vůli (pronájem pozemku), může stát také prokázat dobrou vůli a prostě si jich nevšímat. Že jsou na "free parties" drogy a alkohol? Ano, ale ty jsou na každé diskotéce. Že se tam vyskytují i agresívní jedinci? Ano, ale na fotbale je jich určitě víc.

Kontrakultura

Technokultura nikoho neohrožuje, je to autentická reakce na přebyrokratizovaný svět. Jakožto kultura okrajová (nebo dokonce kontrakultura) zajímá a bude zajímat omezenou část populace.
Rozhodně nehrozí, že bude-li tolerována, rozšíří se jako kobylky. Většina tanečníků chodí normálně do zaměstnání a na podobnou akci mají čas jednou dvakrát za rok. Navíc je techno do značné míry na ústupu ze slávy, free parties se dnes mísí s jinými žánry.
Podobné akce se časem začnou transformovat zase v něco jiného, něco, co ještě neznáme, co teprve přijde do módy. Sama kontrakultura tu ale bude vždy. Je přece stará jako sama společnost.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.