Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Evropský daňový průlom k postupné federalizaci

HN.IHNED.CZ  14. 4. 2005

Zatímco v našich politických kuloárech možná vzniká "proevropská vláda", Evropa, respektive Evropská unie, zatím řeší zcela jiné problémy než my, které mají nikoli provinciální, ale evropské či globální dimenze. Řešením takových problémů bychom se měli zabývat i my, protože emancipované, dospělé evropanství se pozná také podle toho, jestli totiž máme na ty evropské či globální věci názor, jestli umíme zaujmout odůvodněné stanovisko, jestli se tento druh debat přenáší k nám domů.
Neevropskost či nedospělost domácí politiky se naopak pozná podle toho, že jsou nám věci evropské a globální lhostejné, že si vystačíme s našimi vládními krizemi. Ty jsou pro nás středem celého vesmíru.

Převrat ve zdanění?

Takže příklady z těchto dnů. Evropský soudní dvůr podle všeho rozhodne, že britská vláda postupovala nesprávně, když zakazovala britským firmám, aby si od svého zisku před zdaněním odečetly ztráty vykázané pobočkami v jiných zemích Evropské unie. Význam rozhodnutí evropského soudu bude zásadní. Bude de facto znamenat, že jednotlivé evropské státy nesmějí diskriminovat obchodní společnosti, které investují v rámci Evropské unie mimo svůj domácí, národní trh.
Podle daňových expertů by očekávané rozhodnutí mohlo znamenat, že fungování korporátních daňových poplatníků na evropském trhu by se mohlo přiblížit americkému modelu. Chystá se tak doslovný průlom do evropského daňového systému a mohlo by jít na dlouhou dobu o největší událost evropské daňové politiky. Státy a vlády, které budou podle předběžných odhadů nejvíce tratit, jsou Německo, Finsko, Irsko, Nizozemsko a Švédsko. Všechny tyto země, podobně jako Velká Británie svým státům zakazují snižovat zisky mateřských firem o ztráty jejich zahraničních poboček.
Dopady na rozpočet jednotlivých členských zemí mohou být masívní, protože státní pokladny možná přijdou o desítky miliard eur daňových příjmů. Zároveň udělá Evropská unie důležitý krok směrem nejen k prohloubení a lepšímu fungování jednotného trhu, ale také evidentní krok směrem k federalismu. A jde o postupnou federalizaci živenou zespodu zájmem a tlakem podnikatelů, akcionářů a firem, aby se nerozlišovala úspěšnost, či neúspěšnost podnikání uvnitř trhu Evropské unie jako celku. Nejde o federalizaci zrozenou v hlavě byrokrata. Když ten problém zjednodušíme, tak Evropa míří k tomu, že v rámci unie (federace) si každá firma bude danit, kde chce.
Co si o tom myslíme my Češi? Jak to půjde dohromady s naší legislativou? Co na tenhle vývoj říkají české firmy? Jaký je náš národní zájem? A co na to ministr financí, případně opozice? Až dosud jsme na toto téma veřejně neslyšeli nic podstatného.

Konec čínských triček

Dalším důležitým globálním ekonomickým tématem je dovoz čínského textilu. Řeší ho jak Evropská unie, tak Spojené státy. Vše nasvědčuje tomu, že EU i USA brzy zruší jen necelé tři měsíce trvající svobodně tržní experiment s volným dovozem čínského textilu. I unie i USA se patrně vrátí na konec loňského roku a znovu zavedou systém kvót.
Z pohledu liberála není důvodem pravděpodobné obnovy protekcionistických opatření to, že by svobodně tržní experiment nefungoval, ale spíše to, že fungoval až příliš dobře.
Dovoz čínského textilu do Evropy a USA se zvýšil o stovky a v některých případech až o tisíce procent. Samozřejmě se projevil také relativně prudký pokles cen. Právě proto to vypadá, že si američtí i evropští textilní výrobci bohužel vymohou své.
Čína říká, že tak prudký nárůst exportu je jednorázový, neudržitelný a souvisí s reakcí na zrušení kvót. Čínský vývoz byl uměle držen kvótami na poměrně nízké úrovni. Před liberalizací Číňané dodávali do EU dvanáct a do USA šestnáct procent textilního dovozu. To, co se teď chystají Evropané a Američané udělat, může ale výrazně podlomit již dosti chatrnou vůli světa k další liberalizaci obchodu.
Ani na toto téma neslyšíme z domácí scény nahlas jasný a silný názor.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.