Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Obstál by Rath v Singapuru?

HN.IHNED.CZ  2. 12. 2005

Ministr zdravotnictví David Rath srovnával v úterý ve sněmovně korupční skandál, do kterého je namočena jeho poradkyně Eva Klimovičová (a potažmo on sám), s podnikáním europoslanců ODS Miroslava Ouzkého a Milana Cabrnocha.
Podle ministra měli Ouzký a Cabrnoch na starosti kontrolu hospodaření s veřejnými penězi (speciálně Cabrnoch coby člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny), přitom veřejnou zakázku od VZP dostali bez výběrového řízení, takže jsou oba v konfliktu zájmů. Jejich případ je tedy podle Ratha horší. Rozuměj: oproti tomu, že Klimovičová požadovala od farmaceutické firmy Pfizer výměnou za schůzku s Rathem (tehdy členem "lékové" komise) provizi, a to ve formě drahé inzerce v časopise spojeném s lékařskou komorou. To se podle Ratha veřejných peněz netýká, je to prý záležitost stavovská, do které Poslanecké sněmovně nic není.
Ale to tedy je! Za prvé: svoboda slova a projevu se týká i poslanců, ti mohou v rámci veřejných diskusí strkat nos do čehokoli, co se jim zlíbí. Za druhé je lékařská komora sice organizací stavovskou a nestátní, není ale ani organizací soukromou. Členství v ní je pro lékaře povinné, vykonává některé přenesené výkony státní správy a skrze autorizační komise ovlivňuje lékovou politiku státu.
A za třetí, korupce není výsadní doménou státu, krajů, obcí či třeba komor. Korupce se může dít také v soukromé sféře a je společensky stejně nebezpečná jako korupce ve sféře veřejné. Představuje totiž destruktivní, patologický a netolerovatelný jev.
Zná to i česká veřejnost, pokud jde o fotbal a známé "kapříky." Proto je mimochodem naivní představa české pravice, že fenomén korupce se vyřeší pouze zmenšením státu a zjednodušením pravidel. Represe je stejně významná. (Nejúspěšnější zemí na světě v boji s korupcí je Singapur. Tam se například považuje za korupční jednání i nabídka či přijetí spropitného v restauraci, tedy "kontrakt" navýsost soukromý až intimní.) Skrytou kamerou nahraná nabídka úplatku mezi dvěma zástupci plně soukromých firem, má být policií vyšetřována se stejnou vehemencí jako podezření na úplatek politika či úředníka.
To by měl pan Rath jako ministr dobře vědět.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.