Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Paříž brzdí Evropu

HN.IHNED.CZ  31. 5. 2005
Takže kudy dál po francouzském referendu? Kdo by v tuto chvíli říkal, že Evropská unie tu byla před euroústavou a bude tu i po ní, opakuje prázdné klišé. Jistěže tu unie bude. Jenže podstatná otázka zní, jaká to bude unie, kam bude směřovat a jak to ovlivní dlouhodobou životaschopnost celého spolku.
Už před hlasováním na tomto místě stálo, že text ústavy má spoustu vážných nedostatků. Není valně srozumitelný, jeho principy nejsou moc zřejmé. Je obtížné ho hájit. Ke všemu začal být kvůli názvu "ústava" spojován s určitým patosem, jaký náleží konstitucím. Kdyby politici text prodávali voličům jako klíčovou mezistátní smlouvu či směr k opravdové ústavě, bylo by to bývalo lepší. A to ani nemluvíme o nejrůznějších socialisticko-byrokratických vymoženostech a nárocích na všechno možné.
Důležitá zpráva z nedělního hlasování ovšem zní, že NE francouzských voličů nelze číst jako výzvu k projednání a schválení nějakého jednoduššího, liberálnějšího a srozumitelnějšího dokumentu. Spíš naopak. Kromě toho, že Francouzi chtěli potrestat svou vládu tím, co bylo zrovna po ruce, je jejich hlasování možno číst jako NE anglosaským vlivům, NE globalizaci, NE dalšímu uvolňování obchodu uvnitř unie i mimo ni, NE všem těm nenáviděným a dnes už ani nepřekládaným moderním slovům od offshoringu a outsourcingu přes cost-cutting až po downsizing. Co naplat, že to s euroústavou souviselo jen málo.
Co z toho plyne? Francouzský politický establishment nemá v tuto chvíli mandát pracovat na jednodušším a oku i uchu liberála lahodícím textu. Galské voličstvo spíše našlo v dokumentu málo sociálních jistot a příliš liberálních vlivů. Kdo euroústavu četl, ten jen obtížně hledá, co vlastně měli na mysli - ale to už nyní není podstatné. Důležitý je signál, který Francouzi vyslali, a politika, která z toho bude plynout.
Evropskou unii přitom čeká spousta práce - tím posledním, co by si zrovna měla přát, by byla politicko-diplomatická roztržka mezi členy. EU má spolu s dalšími zeměmi pracovat na odstraňování bariér světového obchodu. Chce-li Evropa uspět v soutěži s Amerikou a Asií, musí také rychle deregulovat a liberalizovat svůj vlastní trh. Po francouzském referendu je celkem zřejmé, že z Paříže nelze v tomto směru očekávat velké iniciativy, politici na ně prostě nemají mandát. A ke všemu lze nejspíš očekávat odklad dalšího rozšiřování unie směrem na Balkán, tedy do Rumunska a Bulharska.
Útěcha je pouze jedna. Pro budoucnost EU je to snad lepší, než kdyby euroústavu neschválila pouze Británie, kterou by pak možná Německo a Francie začaly z unie vytlačovat.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.