Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Přestátnění dolů

HN.IHNED.CZ  30. 9. 2005
Vláda rozhodla, že energetický moloch ČEZ ovládne těžební společnost Severočeské doly za devět miliard korun. Pro současné vedení ČEZ je to dobrá zpráva, taktéž pro akcionáře firmy i pro ty politiky, kteří hájí barvy ČEZ. Je to ale dobrá zpráva pro občany?
Stát je vlastníkem ČEZ a jako takový má mít zájem zvyšovat hodnotu firmy. Jenže tak jednoduché to není. Stát má rovněž reprezentovat i mnoho jiných veřejných zájmů, které se mohou někdy ocitnout se zájmy energetického gigantu v konfliktu. Je to podpora tržního prostředí, jsou to zájmy odběratelů elektřiny a zákazníků, zájmy daňových poplatníků, jsou to zájmy ekologické, je to ochrana krajiny.
Nezanedbatelným veřejným zájmem by také mělo být držet co nejvíc firem v soukromých rukou, protože příliš silný státní vliv v ekonomice hluboce kazí politickou kulturu. A jsme u toho: prodej státních Severočeských dolů státnímu ČEZ není žádná privatizace, ale pouze jakési přestátnění. Státem kontrolovaná firma ČEZ navíc dále zbytní, zvětší se a stane se do budoucna obtížně privatizovatelnou.
Zájmem daňového poplatníka má být získat v privatizaci rozumnou cenu. Jenže nikdo nemůže vědět, jestli cena dosažená za Severočeské doly byla dobrá či rozumná, protože stát se rozhodl doly prodat rovnou a bez soutěže.
Úplně absurdní pak je, že vláda schválila prodej dolů, aniž by stát předem rozhodl o tom, zda a jak se budou posouvat těžební limity v severních Čechách. Spoléhá se snad, že ČEZ posunutí těchto limitů svým těžkým politickým vlivem snáze zařídí?
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.