Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Proč si vážit krajanů

HN.IHNED.CZ  12. 1. 2005
Naše politická elita vychází vstříc pokleslé lidové nevraživosti vůči krajanům a emigrantům. Většina Čechů nikdy nepřišla emigraci na chuť. Máme pocit, že nás ti lidé pořád poučují, že jsou nafoukaní, závidíme jim úspěch a připadá nám, že si na náš stát stěžují, kde mohou. Představitelé státu by se měli takové názory snažit zvrátit. Politici ale asi tuší, že snaha zlepšit vztahy s krajany jí doma příliš politických bodů nepřinese.
Vztah Čechů k vlastní diaspoře je patrně ve světovém kontextu unikátní. Srovnání třeba se vztahem Polska k zahraničním Polákům působí doslova kontrastně. Polská diaspora a především američtí Poláci za svou vlast od nepaměti lobbují i bojují. Doma rádi poradí, vracejí se investovat nebo přednášet na univerzity. A arménská zahraniční komunita již dlouhá léta chrání svými penězi ekonomiku bývalé vlasti před pádem do propasti.
V našem případě jde především o tradiční české plebejství. Česká společnost nejenže má potíže s budováním elit, ona dokonce nemá elity instinktivně ráda. Naši krajané nepochybně mezi elity patří. Jsou to zpravidla lidé vzdělanější, než je průměr naší populace, profesionálové ve svých oborech. Představují ale i elity morální, protože jsou to zpravidla lidé, kterým nezlomil páteř komunismus nebo nacismus. A možná právě tohle Čechům vadí, emigranti jim podobně jako "nafoukaní disidenti" připomínají jejich špatné svědomí. Je tu i závist, protože mnozí krajané ze západu se mají lépe než my. Závist souvisí i s českým bezvěrectvím, o němž se v posledních týdnech - jako vždy na přelomu roku - diskutuje.
Politici by se měli snažit zakořeněné předsudky vyvracet. Pokud tak nečiní, jenom nám dokazují, že žádnou elitou vlastně nejsou a ani se jí stát nechtějí. Většinou ale správné a morální jednání nakonec přináší i praktické ovoce. Čím více emigrantů bude volit, tím slabší budou komunisté. Krajané mohou být zdrojem dobrých a stabilních zahraničních investic. A jejich zkušenost může pomoci jak při správě věci veřejných, tak při budování občanské společnosti.
A nezapomínejme také na Čechy v chudších zemích, jako jsou Rumunsko nebo Brazílie. Mnohá společenství krajanů jsou živým národopisným muzeem. Pomoci jim je investice, kterou kulturní národ neváhá činit.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.