Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Slova mají význam

HN.IHNED.CZ  7. 10. 2005
ODS se ústy svého předsedy Mirka Topolánka postavila za iniciativu senátorů Jaromíra Štětiny a Martina Mejstříka. Navrhují zákaz propagace komunismu, včetně zákazu samotného slova "komunistický" v názvu politické strany. Otevírají tím důležitou debatu, která může být velmi prospěšná.
Slova jsou důležitá. Slovo komunismus je svého druhu definicí. Komunismus usiluje o násilnou likvidaci třídních nepřátel a soukromé vlastnictví - základ svobodné společnosti - považuje za překonané. Jestliže v tyto věci už čeští komunisté nevěří, proč se dál jmenují komunisté? Výrazy jako nacistický a fašistický coby "obchodní známky" tato společnost netoleruje už šedesát let.
I kdyby celá iniciativa v parlamentu nakonec neuspěla, rýsuje se před námi možnost a prostor pro veřejnou diskusi - třeba o svobodě slova. Ve Spojených státech je svoboda slova absolutní: říkat, zpívat a psát si může každý, co chce, a také se jmenuje, jak chce. V Evropě to tak většinou není: netoleruje se například osvětimská lež. Pokud si ujasníme, kde a proč chceme stát, a pokud se o to i ostře pohádáme, je to jedině dobře. Od těch, kteří zákaz propagace komunismu odmítnou, si rádi vyslechneme proč. Jde jim o prospěch komunistů, o svobodu slova, nebo o zdánlivý klid?
Kdyby nakonec komunisté byli nuceni změnit svůj název, může to mít i blahodárné praktické důsledky. Sami komunisté se pohádají, proč je toto slovo pro ně důležité. Jaký mají jiný svorník? Strana se může i rozpadnout: na ty, kteří na tomto slově lpí, a na ty, kteří si vystačí i bez něj. A dolehne-li celá debata až na evropskou úroveň, tím lépe.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.