Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Svobodný obchod: málo ideálů

HN.IHNED.CZ  20. 12. 2005

Jednání o globálním obchodu vyvrcholila předevčírem v Hongkongu čtyřiadvacetihodinovým maratónem. Dohodlo se zrušení exportních dotací na zemědělské výrobky do roku 2013; od příštího roku budou rušeny veškeré dotace na vývoz bavlny.
Výsledky jsou tedy chabé, většina toho nejpalčivějšího se - jak je dnes na světě (a v Evropě především) zvykem - odkládá na další léta.


Kde jsou velcí lídři?

Příčin této bídy je víc, mezi jinými jde i o úbytek důvěryhodných a přesvědčivých politických osobností v čele velkých zemí. Pokud se snad čas od času nějaké osobnosti vynoří, není svobodný obchod jejich prioritou. Horizont, který dnes politikům stojí za to, nepřekročí jedno volební období. Na tak "krátko" se ale myšlenka svobodného obchodu prodat nedá. Svobodný obchod nepřinese ovoce během čtyř let, tedy během doby, kterou dnes poskytují obvyklé volební cykly.
Pak je tady také důvěryhodnost. Druhá vláda George W. Bushe je sice více nakloněna svobodnému obchodu než ta první, on sám ale zahájil svou prezidentskou kariéru okázalými protekcionistickými kroky, které měly chránit americké oceláře. Bush sice tyto protekcionistické kroky po čase zrušil, jenže se bohužel uvedl od počátku špatně.
Ač jsou demonstranti, kteří při jednáních Světové obchodní organizace (WTO) protestují v ulicích, přesvědčeni o opaku, tahounem jednání o svobodném obchodu nejsou ani peníze, ani mrzké materiální zájmy, ani velké nadnárodní korporace. Tahounem by měl být idealismus. Jenže ten je dnes pomalu na vymření, a podle toho to také dnes s pokrokem v liberalizaci obchodu vypadá.
Ideál liberalizace nese ovoce v podobě zdravé prosperity. Jenže než se tato urodí, chvíli to trvá a ta cesta bolí. Nemusí bolet všechny, ale bolí různé společenské skupiny a jejich parciální zájem (bolest, odpor) je v otevřené společnosti zpravidla hodně slyšet.


Otužujme jako Britové

Všechny členské státy WTO (výjimky nejsou) dnes přistupují k vyjednávání o liberalizaci obchodu tak, jako by jejich motivem bylo uchránit co nejvíce ze stávajícího stavu. Prioritou je bránit domácí parciální zájmy a chtít liberalizaci od těch druhých. Tak alespoň všechna jednání začínají.
Prakticky zapomenut je dnes přístup Velké Británie v 60. a 70. letech 19. století. Spojené království v dobách imperiální slávy zareagovalo na vzestup protekcionismu jednostrannou liberalizací. Vzdalo se cel u potravin a zemědělských produktů. Výsledkem byl raketový hospodářský vzestup. Otevřená konkurence totiž vede ke správné alokaci zdrojů a otužování místních výrobců. A otužování, jak známo, posiluje dlouhodobou kondici organismu.
Dnes je opět čas, aby vyspělé země začaly jednostranně otevírat a liberalizovat své trhy. Jenže to mohou sice krásně napsat v Economistu nebo ve Financial Times, ale žádný politik to dnes nenavrhne. Proto je zjevné, že svět se odvrátí od bombastických, vleklých a vyčerpávajících globálních jednání, stále větší úlohu získávají bilaterální nebo regionální zóny svobodného obchodu. S těmito je to ale složité. Jsou ekonomové, kteří věří, že takové zóny se časem slijí v jedinou. Stejně tak je ale možné, že regionální liberalizace povede ke vzniku "pevností" (například Evropa, Asie, Amerika).
Regionální dohody také vedou ke zbytečným deformacím a k pokřivení zrcadla komparativních výhod. Představme si, že takové Mexiko začne v rámci severoamerické zóny volného obchodu vyrábět třeba lednice či autosoučástky jen proto, že je to v rámci regionálního zóny zrovna výhodné. Přitom by bývalo přirozeně výhodnější, aby tyto věci vyráběl někdo jiný v Asii či USA a Mexiko se soustředilo na něco jiného.


Jako pták nad mořem

Tím nejlepším na ideálu globálního světového obchodu totiž je, že sjednocuje pravidla a lajny na hřišti. A pak se přesně pozná, kdo co zrovna umí nejlépe a nejlevněji.
Jako každý ideál nebude tento nikdy dosažen a "uspokojivě vyřešen". Nezapomínejme, že nových produktů a služeb na světě přibývá každým dnem rychleji než jich stačíme liberalizovat. Se svobodným obchodem je to jako s ptákem, který letí nad mořem. Přestane-li mávat křídly (přestane-li se liberalizovat), spadne.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.