Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Umění nedohodnout se

hn.ihned.cz  31. 10. 2005  
Lídři zemí EU se na summitu poblíž Londýna nepřiblížili ani o píď jakékoli dohodě o něčem podstatném. Nebyli schopni shodnout se na podobě evropského rozpočtu a už vůbec ne na jeho zásadních reformách.

Lídři zemí EU se na summitu poblíž Londýna nepřiblížili ani o píď jakékoli dohodě o něčem podstatném. Nebyli schopni shodnout se na podobě evropského rozpočtu a už vůbec ne na jeho zásadních reformách. A neutišili ani hrozby pocházející z Francie. Zůstává tu nadále nebezpečí, že Paříž bude v protekcionistickém duchu nabourávat většinu toho, na čem se unie jako celek dohodne na půdě Světové obchodní organizace (WTO). Přitom se pořád z Bruselu ozývá, že je třeba vybudovat strategii, která unii umožní v budoucnu obstát na globálním hřišti, před Čínou a Indií. Všimněme si: o dohánění USA se už raději moc nemluví.

Před pár lety se EU v Lisabonu dohodla, že do roku 2010 dožene Spojené státy. Na tom byla tehdy dohoda snadná, protože vznikla nebezpečná iluze, že se to může povést jaksi bezbolestně. Byla to také poslední důležitá dohoda, kterou byli schopni lídři států EU předvést. Od té doby následuje spektakulární série nedohod, krizí a vleklých disputací bez vize a cíle: od krachu ústavy po čtvrteční summit. Pro představitele evropských států je evidentně lepší, snazší a výhodnější vracet se domů s tím, že cosi krátkodobého a parciálního ubránili, než doma politicky prodat kompromis jako dlouhodobou společnou "evropskou" investici do budoucna. Jinak by se víc snažili.

Hrozbou pro budoucnost EU není bruselský, elitářský a byrokratický centralismus nebo superstát, před kterým již tradičně varovala česká hlava státu 28. října. Je zjevné, že Evropu rozežírají především parciální, lobbistické, pseudonárodní, sobecké a krátkodobé zájmy. A ti, kdo nemají odvahu k reformám doma, je těžko prosadí na úrovni unie.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.