Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2005

Zlá náprava zlé novely

HN.IHNED.CZ  1. 7. 2005
Poslanecká sněmovna má dnes možnost napravit jednu z nejhorších chyb letošní politické sezóny. Na jaře totiž parlament narychlo schválil novelu obchodního zákoníku, která umožňuje velkým akcionářům vytlačit z podniku drobné podílníky neomaleným způsobem, jaký nemá ve vyspělé Evropě obdoby. Ovládá-li někdo devadesát procent akcií, může donutit drobného akcionáře prodat akcie za podmínek, které mu sám určí. Cena má být totiž stanovena na základě posudku experta, kterého si vybere a zaplatí dominantní akcionář.
Zákon na jaře prosadil především poslanec Vladimír Doležal (ODS). Stejně jako některé jiné novely poslední doby, i tato vznikla bez hlubší veřejné diskuse a podpora pro ni byla posbírána napříč politickým spektrem. Předpis neprošel vládou, nepřipravovali ho experti, ale byl upečen ve sněmovně - evidentně v důsledku tlaku mocných firem. Novela, která ohrožuje majetek tisíců akcionářů, je navíc ve zřetelném rozporu se směrnicí Evropské unie.
Dnes má sněmovna jednat o nápravných návrzích. Někteří poslanci si uvědomili, že to na jaře trochu přehnali (mezi poškozené mohou patřit i vlivní zahraniční investoři). Zatímco jindy jsou však schopni zjednat změnu během dne, teď trvá napětí, zda nakonec schválí aspoň něco. Pražští obchodní právníci mezitím pobízejí své klienty z řad velkých akcionářů: Vytlačujte, dokud je čas.
Z nových návrhů má největší šanci zřejmě ten, jenž předkládá opět Vladimír Doležal - nabízenou cenou povinného výkupu akcií by schvalovala Komise pro cenné papíry. Není to příliš systémový nápad. Komise bude zahlcena a nebude svou zodpovědnost kompetentně zvládat. V tuto chvíli je ale důležitá alespoň nějaká náprava, jinak přes léto - v době parlamentních dovolených - akcionáři zapláčou. Stejně podstatné je, aby vláda urychlila práci na systémové úpravě, konformní s civilizovaným světem, jaká bude ctít svátost vlastnictví. Tržní ekonomika nesmí být systémem, kde o vašem majetku rozhodnou silní.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.