Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

České a ruské pseudovlastnictví

HN.IHNED.CZ  6. 10. 2006  

"Umožníme vám privatizaci vašeho obecního bytu," praví se na předvolebních billboardech ODS, které najdeme v hlavním městě Praze. Heslo je důkazem toho, k jak zvrácenému pojmenovávání nás přivedla přídělová bytová politika, která vesele pokračuje i šestnáct let po pádu komunismu.
Elementárním základem všech pravicových postojů je naprostá a bezvýhradná úcta k soukromému majetku, respektive k cizímu majetku. Zde se nám však všechno nějak plete. Je byt "obecní", nebo je "váš"? Je můj, nebo cizí? Obojí prostě možné není. Obnažují se zde ošklivé paradoxy našeho systému, jako je dědičný dekret, výpověď pouze s adekvátní náhradou apod.
Existuje jedna legrační průpovídka o příčinách ruských potíží s kapitalismem. To, že Rusové nemají dostatečný respekt k soukromému vlastnictví, se projevuje i v jejich jazykové výbavě - nesouvisí to tedy pouze s dědictvím Sovětského svazu, je to fenomén notně starší. Rusové neříkají "já mám, ty máš", nýbrž "u meňjá, u těbjá". Sivodňa je to u meňjá, zavtra je to u těbjá, pozítří zas u gasudarstva. Věci nejsou v Rusku něčí, ale jen tak u lidí pobývají, než si je zase někdo jiný vezme k sobě.
Rusové mají "u meňjá, u těbjá", my máme zase "váš obecní" byt. A také, podle všeho, "váš byt u soukromého majitele domu".
ODS chce zřejmě říci, že prodá obecní byty za zvýhodněnou cenu současným nájemníkům. Měla by se mít na pozoru, protože něco takového je zřejmě proti principům společného evropského trhu. Privatizace má probíhat veřejnou soutěží, nikoli rozdáváním majetku privilegovaným. Už nežijeme v 90. letech, kdy byl majetek privatizován všelijak.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.