Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

ČSSD nás vyřeší

HN.IHNED.CZ  10. 1. 2006  
Návrh volebního programu ČSSD, který získala redakce HN, sice s určitostí dozná mnohých změn, nečekejme ale změny fatální. Již dnes ale můžeme konstatovat, že ČSSD se moc nenamáhá přiblížit moderní levicové straně britského typu. Už samotný jazyk dokumentu je výmluvný - a přestože je úroveň jednotlivých kapitol propastně rozdílná - připomíná dikce často časy dávno minulé. Text navíc jako by dával najevo, že jeho autoři si upřímně myslí, že je to stát a vláda, kdo vytváří hospodářský růst, zvyšuje mzdy, snižuje nezaměstnanost, zkrátka "řeší vyřeší". Samo slovo "řešit" je poněkud hrůzné, ale text se jím jen hemží: "Je to sen o společnosti, která úspěšně vyřeší oblasti, u kterých nastal čas na jejich řešení." Na člověka - bez ohledu na ideovou orientaci - jdou mrákoty z toho, aby ho vláda "neuřešila k smrti".
V kapitole Deset velkých cílů ČSSD se hlavní vládní strana (vědomě či bezelstně?) hlásí k tvrdě centralistickému a dirigistickému chápání světa. Cíl číslo jedna praví: "Výrazně zvýšíme životní úroveň pro všechny. Průměrnou mzdu zvedneme nejméně na 25 000 korun." Není to náhodou tak, že mzdy v tržní ekonomice zvedají sami zaměstnavatelé po dohodě se zaměstnanci? Jak chce toto ČSSD zařídit? Tím, že zvýší mzdy ve státní sféře?
Podobně: "Zajistíme pokles energetické náročnosti hospodářství o tři procenta." Není to náhodou tak, že v dobách tržních cen energií je snižování energetické náročnosti bytostným zájmem každého soukromého tržního subjektu?
Dost ale dikce a jazyka. Bylo by zcela zásadní a důležité, kdyby ČSSD prolomila některá svoje vyhlášená a důležitá tabu. Patří sem odpor ke školnému nebo tržnímu nájemnému či k výraznému snížení odvodů z mezd. Nic takového ale v programu nenajdeme. Snad jen náznak plateb u lékaře. ČSSD se totiž inspiruje rakouským a švýcarským modelem financování zdravotnictví. V těchto zemích se ale za návštěvu u lékaře platí.
Sociální demokraté zůstávají takoví, jak je známe: stranou bez reformního programu, odvahy a nasazení. Stranou, která sází na to, že voliči jsou spokojeni s tím, jak se věci mají.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.