Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Elity si žádají změnu

HN.IHNED.CZ  22. 5. 2006
Z průzkumu veřejného mínění mezi čtyřmi profesními skupinami, který si HN zadaly u agentury STEM, vyplývá, že elity si žádají střídání u kormidla. Lékaři, podnikatelé (patří sem rovněž živnostníci) i manažeři budou volit ODS. Podpora ČSSD u těchto skupin je velice nízká, osciluje někde mezi 11 a 18 procenty. Má to svou logiku. Živnostníci i manažeři se více než zaměstnanci musí rozhodovat podle peněženky, resp.daní. Pravice nabízí výhodnější podmínky pro podnikání (nižší a přehlednější daně a odvody, flexibilnější trh práce), málokde na světě volí podnikatelé levici.
Je tu ale zřejmá i prostá touha po změně. Podnikatelé více než kdo jiný na vlastní kůži znají, jak funguje či nefunguje stát, byrokracie a úřady. ČSSD se navíc ani nepokouší v této voličské skupině lovit. U lékařů sice hraje svou roli, že řada z nich jsou vlastně také živnostníci, svůj vliv ale měl i rozkladný management resortu v podobě nekonečných výměn ministrů z řad ČSSD a nově i odpor k ministru Rathovi.
Výjimku tvoří učitelé. Stejné procento jich bude podporovat ODS i ČSSD. I tady lze vystopovat logiku. Za vlád ODS v 90. letech stáli učitelé i školství na okraji vládního zájmu. Poslední vláda to nezměnila radikálně, platy se ale přece jen zvýšily. Učitelé jsou navíc typičtí státní zaměstnanci (bojí se nejistoty) a ve většině vyspělých zemí - včetně třeba USA - představují voličsky spíše levý střed. Pro ČSSD tedy nedopadl průzkum mezi elitami dobře, nutno ale dodat, že jsme se neptali státních úředníků, kteří by byli asi o poznání loajálnější k vládě.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.