Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Konec soudních výmluv v kauzách stanovování nájemného

hn.ihned.cz  14. 2. 2006
Ústavní soud vydal přelomový nález k jedné smutné a vleklé tahanici s družstevním bytem. Pro politiku i budoucnost právního státu je důležité to, co se přesně ve verdiktu praví.
Klíčová pasáž zní: "Deformace trhu s byty, způsobená dlouhodobým neřešením problému nájemních bytů s tzv. regulovaným nájemným, nemůže být dále konzervována judikaturou soudů. Za situace nečinnosti zákonodárce jsou tu obecné soudy, jejichž úkolem je zajistit ochranu práv." Jinými slovy, od minulého čtvrtka se už obecné soudy nemohou dále vymlouvat, že zatím neexistuje jasná legislativní norma, podle níž by měly stanovovat nájemné (cenové výměry a vyhlášky Ministerstva financí byly zrušeny a nový zákon o nájemném ještě neplatí). Mají rozhodnout samy.
Podle čeho? Za prvé je tu několik minulých rozhodnutí Ústavního soudu, v nichž lze nalézt srozumitelná vodítka, jakými se soudy mohou řídit. Za druhé se má soudce chopit takzvané soudcovské tvorby práva a rozhodovat podle obecných pravidel, principů spravedlnosti - a svého svědomí. Když "chybí legislativa", musí ji nahradit justice. I bez "legislativy" mají mít její členové povědomí o tom, co je spravedlivé a co ne.
Mimochodem, samotná výše regulovaného nájemného není jediný problém. Existují ještě dvě nesmyslné anomálie. "Dekrety" na byt jsou dědičné, převoditelné na děti a vnoučata, v bytě "přihlášené". A pak je tu také ve světě zcela neobvyklý institut náhradního bytu. Nájemníci mohou dostat výpověď, ale majitel je povinen jim sehnat adekvátní náhradní byt. Na ně by se měl Ústavní soud zaměřit také.
Najdou se jistě tací, kdo takové počínání konstitučního tribunálu označí za aktivismus či vměšování do politiky. Ale soud vychází z Ústavy a jedním z jejích pilířů je ochrana soukromého vlastnictví. Když parlament není schopen přijmout zákony, buďme rádi, že koná alespoň Ústavní soud.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.