Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Nevolníci průmyslu?

HN.IHNED.CZ  14. 3. 2006
Každý den se u nás objeví nějaký rekord: export, investice, HDP. Také včera: průmyslová výroba vzrostla o "zázračných" 15 procent. Většina vyspělých zemí rok od roku mění strukturu hospodářství ve prospěch služeb. V České republice, která se také stává zemí vyspělou, se ale děje opak. Průmysl roste rychleji než služby. Je to normální? Jsme snad nějakou anomálií?
Vývoj ovšem má svou logiku. Co táhne průmysl? Export. Jaký export? Do Evropské unie. Investoři k nám přišli proto, že počítali s tím, že vstup do unie usnadní vývoz na společný evropský trh. Vývozu výrobků nestojí v cestě žádné bariéry. To jak známo neplatí o službách. Některé služby vyvážet nelze, protože to fyzicky nejde ale tam, kde by to šlo, brání tomu a bude bránit unie. Kdyby EU liberalizovala trh služeb, pak je pravděpodobné, že by se na to česká ekonomika bývala včas připravila a více diverzifikovala své zdroje právě ve prospěch služeb a jejich případného vývozu.
Pak je tu otázka cyklu. Průmysl je tzv. cykličtější než služby. Německému průmyslu se daří, takže táhne i průmysl český, který je mu do značné míry subdodavatelem. A že by český průmysl vyhnaný pobídkami pojídal všechny domácí kapacity a potlačoval tak rozvoj služeb na domácím trhu? Bude to naopak. Rozmach průmyslu v určitých lokalitách povede také k rozvoji služeb, protože zaměstnanci za ně budou moci utrácet své vydělané peníze. Logicky tu ale vzniká určité zpoždění. A ve fázi onoho zpoždění se teď nacházíme. Nic víc, nic míň.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.