Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Povodně nás teď ovlivní

HN.IHNED.CZ  3. 4. 2006
Od roku 1997 je to již potřetí, co se Česká republika potýká s přírodní pohromou v podobě povodní. Z toho také vyplývá, že drahá protipovodňová opatření se stanou součástí českých rozpočtů. Od obcí přes kraje až po státní kasu. Žijeme v demokracii a demokracie si to bude vyžadovat.
V roce 1997 nás povodně zaskočily zcela nepřipravené. V roce 2002 se ještě dalo uvažovat, že je to druhé vybočení z normálu. Ale třetí povodeň už mění naše uvažování. Co když máme s velkou vodou počítat každých pár let?
Co je lidstvo lidstvem, rozhodujeme se na základě živé společenské paměti. Většinou bývá krátká, nepřesahuje dvě generace. Geologové a znalci klimatu mohli v 90. letech nakrásně před povodněmi varovat, prababičky a historici o nich mohli vyprávět, jenže když povodeň padesát let nepřišla, přestali lidé brát její hrozbu vážně. Nyní lze čekat pravý opak.
I kdyby experti říkali, že povodeň teď padesát let nepřijde (což říkat nebudou), budou lidé s touto možností počítat při každém jarním tání, při letních průtržích a podzimních vytrvalých deštích. A budou se tak chovat voliči i politici. Výrazně více se bude investovat do suchých poldrů, do přenosných i pevných protipovodňových bariér, lidé se budou snažit obnovit vsakovací schopnosti půdy. Na regionální úrovni se změní územní plánování, promítnou se do něj víc úvahy o možných zátopových oblastech. Pojišťovny už znovu nepojistí domy, které dvakrát zasáhla povodeň.
Rozpočet není nafukovací, takže se bude muset brát jinde. Pro stát je to další podnět, aby rázně škrtal v nabobtnalých sociálních výdajích, které zabírají většinu rozpočtu a ztěžují možnosti pružné reakce na změnu vládních priorit.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.