Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Příliš vyhýbavý Ústavní soud

HN.IHNED.CZ  8. 3. 2006

Ústavní soud včera vynesl rozsudek sice bezbarvý a vyhýbavý, za to bohužel důležitý. Bude mít dopad na valnou část populace: na život a finanční plánování rodin i na vlastnická práva majitelů domů.


Zrušit tu perverzitu

Ctihodný sbor v Brně se usnesl, že pasáže občanského zákoníku, které se týkají nájemného z bytu, nejsou v rozporu s ústavou. Tři odvážné "obyčejné" soudkyně z Prahy mu totiž navrhly celou zvláštní sekci v zákoníku zrušit. Vztahy mezi majiteli bytů a nájemníky by se pak řídily podle běžných předpisů o nájmu (třeba o nájmu auta).
Možná si ani leckdo neumí představit, jaká změna by to byla. Regulované nájmy na dobu neurčitou, slavné "dekrety na byt", jsou podle našeho občanského zákoníku dědičné, přecházejí plynule na děti či vnoučata. Vytváří se tak perverzní pocit jakéhosi pseudovlastnictví. Mnohé rodiny včetně babiček a vnoučat jsou přesvědčeny, že byt v cizím domě je jejich.
Další sporný paragraf se týká výpovědi. Majitel se může regulovaného nájemníka zbavit jedině v případě, že mu sežene "rovnocennou" náhradu.
Stát tak skrze kapsu majitelů domů provádí sociální politiku, která dotuje v podstatě náhodně vybranou skupinu obyvatel. I kdybychom připustili, že komunisté rozdávali "dekrety" sociálně potřebným (což není pravda), synové a vnučky mohou být dávno třeba milionáři. Sociální situaci lidí s dekrety na byt navíc nikdo nezkoumá.
Rozhodnutí Ústavního soudu musí být respektováno, to ale neznamená, že je dobré.


Jen další "tytyty"

Považovali bychom za normální, kdyby třeba půjčovna aut byla povinna věnovat zákazníkovi náhradní, "rovnocenný" vůz jako bonus zdarma? Verdikt nás vzdaluje civilizovaným zemím, kde je nájem chápan jednoduše: Mám nějakou věc a nabízím ji k užívání - berte, nebo nechte být.
Kdyby Ústavní soud paragrafy občanského zákoníku zrušil, přestala by regulace činží platit za tři měsíce. A i když to v odůvodnění rozsudku nenajdeme, je zřejmé, že se ústavní soudci zalekli možných sociálních dopadů takového kroku. Ty by jistě byly citelné, ale starost o to přísluší vládě a parlamentu, nikoli soudu. Ústavní soud ale není ministerstvem bydlení. Má hlídat, jak je u nás chráněno soukromé vlastnictví, do sociální problematiky mu nic není.
Abychom byli spravedliví, tak přiznejme, že Ústavní soud včera ve věci nájmů opět pokáral politiky. Parlament má prý zrovnoprávnit vztahy mezi majiteli a nájemníky, nájemné má pokrýt náklady na "opravu a údržbu domů". Zbývá se s údivem tázat: A co zisk, to se u nás nesmí?


Rychetský ochráncem

Z napomínání od Ústavního soudu si politici nic nedělají, aspoň pokud jde o nájmy. Probral by je jen zásadní zásah. Patrně nezbývá než čekat na verdikt Evropského soudu pro lidská práva, který rozhodne o odškodném pro majitele domů s regulovaným nájmem.
Než se tak stane, bude se zkoumat, jaké jsou kde odpovídající náklady, zda je oprávněný příjem a jestli nájemné stačí na novou omítku. Bohužel to vypadá, že pravdu měli ti, kteří se obávali, že Ústavní soud v novém složení bude spíše přívěškem vlády a parlamentu.
Předseda soudu Pavel Rychetský je zkušený partajní harcovník. A dávno patří k plamenným obhájcům regulace nájemného. Za komunismu se disident Rychetský živil jako bytový právník. Je těžké si představit, že by uměl odhodit před hlasováním politické brýle, zvlášť když má pocit, že je v oboru "ochrany nájemníků" profesionál. A nezapomínejme, že k zarytým odpůrcům deregulace nájemného patřil vždy i Václav Klaus, který dnes ústavní soudce vybírá.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.