Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Snižují imigranti americké mzdy?

HN.IHNED.CZ  14. 4. 2006  

Amerika je zemí sestávající především z imigrantů, ale paradoxně tamější politickou scénu čas od času rozkmitá zuřivá debata o přistěhovalcích, která dělí zemi na dva nesmiřitelné tábory. Jak upozorňuje v analýze Mýty o emigraci týdeník The Economist, je Amerika právě uprostřed takové debaty. Kongres zvažuje stavbu zdi podél mexické hranice a tvrdý postih ilegálních dělníků.
Britský časopis odsuzuje oba nesmiřitelné tábory za to, že často plácají naprosté hlouposti. Tak například zastánci imigrantů říkají, že cizinci dělají práci, na kterou by Američané nikdy nesáhli nebo o kterou by nestáli. Jako kdyby v městech, kde je imigrantů málo, nebyli žádní zahradníci, dodává The Economist.
Oponenti imigrace zase říkají, že přistěhovalci kradou Američanům zaměstnání, jako by v ekonomice existoval fixní počet pracovních příležitostí a jako by ekonomika byla hra s nulovým součtem.
Další argument oponentů emigrace je už méně hloupý. Podle něj snižují nekvalifikovaným Američanům mzdy. Je to sice podle všeho pravda, ale zase se to nafukuje. Někteří profesoři "labor economics" docházejí k závěru, že průměrná mzda v USA je kvůli imigraci o tři procenta nižší, než by jinak byla.
Podle jiných ekonomů je tento efekt daleko slabší. Je totiž zřejmé, že Mexičané se soustřeďují na jiné profese než oni nevzdělaní "domorodci". Pracují v zahradnictví, domácích pracích a stavebnictví, zatímco méně vzdělaní Američané tradičně například těží dřevo.
The Economist dodává, že v dlouhodobé perspektivě je negativní efekt emigrace přinejmenším sporný a stávající stavba zdi rozhodně nepřispěje k odstranění mzdové nerovnosti. Studie ekonomů na toto téma bychom měli číst pečlivě i u nás, kde odbory stále hlasitěji odmítají ideu, že by u nás mohli pracovat Rumuni a Bulhaři.
Důležité je vědět, že mzdy závisejí nejen na nabídce práce, ale také na kapitálu. Příliv přistěhovalců zvýší nabídku pracovní síly a sníží mzdy. Kapitalista tak ušetří a vydělaný kapitál investuje do nového podniku, který bude potřebovat pracovní síly. A tak pořád dokola.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.