Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Španělsko jako kandidát odchodu

HN.IHNED.CZ  24. 2. 2006  
Před časem byla na tomto místě řeč o tom, zda Itálie opustí eurozónu. Je to nepravděpodobné. Itálie by sice potřebovala devalvovat jako sůl, jenže její masivní státní dluh je v eurech a přechod zpět na liru by způsobil finanční krizi podobnou té argentinské z roku 2002.
Podle Wolfganga Munchaua, komentátora Financial Times, je lepší adept na opuštění eurozóny - a to Španělsko, které ztratilo konkurenceschopnost ještě víc než Itálie.
Zahraniční dluh Španělska je oproti Itálii poměrně nízký, pouhých 40 % HDP. Narozdíl od Itálie se Španělsko dosud těší z pověsti svého hospodářského úspěchu v rámci EU. Ale španělský úspěch má křehké základy. Byl sycen především bublinou růstu cen nemovitostí, které se od roku 1997 zvýšily trojnásobně. Bublinu sytí vysoké mzdy a zahraniční investoři, pro které je Španělsko oblíbenou turistickou destinací.
Španělská vláda zapomněla zajistit své ekonomice dostatečnou pružnost, mzdovou i cenovou. Od roku 1999 je průměrná inflace o procento vyšší, než je průměr eurozóny. Loni to bylo 1,5 procenta. Deficit běžného účtu platební bilance bude letos 8,3 procenta a příští rok 9 procent. Když to takhle půjde dál, nezůstane ve Španělsku žádný průmysl.
Munchau dokonce přirovnává příběh španělské nerovnováhy se současnou situací ve Spojených státech. Ty svou nerovnováhu mohou ale částečně vyřešit postupným znehodnocováním dolaru, Španělsko navíc oproti Americe trpí stagnující produktivitou práce.
Ve skutečnosti podle Mungfraua nehrozí, že by kdokoli brzy opustil eurozónu. Mají-li si politici vybrat mezi vleklou hospodářskou depresí a politickou izolací, kterou by vyvolalo opuštění eura, vyberou si to první.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.