Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2006

Velké vítězství práva

HN.IHNED.CZ  12. 7. 2006  
Plénum Ústavního soudu (tedy všichni soudci) rozhodlo, že paragraf zákona o soudech a soudcích, podle kterého byla prezidentem republiky letos v únoru odvolána předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, je v rozporu s ústavou. O tom, zda je platné samotné odvolání Ivy Brožové, bude ještě rozhodovat tříčlenný senát. Je ale nepravděpodobné, že by odvolání bylo platné, když bylo provedeno podle protiústavních paragrafů.
Je to velice povzbudivá zpráva, a to hned z několika důvodů. Nejdůležitější je věc nezávislosti soudců a soudů. Ti - pokud budou jednou jmenováni a nedopustí se zločinu - nemohou být prezidentem odvoláváni z funkcí, tedy ani z postů předsedů či místopředsedů. Silná soudcovská nezávislost je jedním z pilířů právního státu, měli bychom se tedy radovat všichni.
V Ústavním soudu dnes sedí většina soudců jmenovaných prezidentem Klausem a ti včera prokázali, že mu nehodlají z vděčnosti sloužit. Soudci v čele se zpravodajkou Dagmar Lastoveckou rozhodli proti vůli prezidenta. Ukázalo se, že existuje něco jako institucionální emancipace a hrdost.
Ústavní soudci rovněž předvedli, že nejsou loutkami předsedy Pavla Rychetského, který s verdiktem nesouhlasil a publikoval disentní názor. A lekci nakonec dostali i zákonodárci, kterým ústavní soud tento paragraf již jednou zrušil a oni ho trucovitě schválili znova. Jde o princip - nikoli o to, jaká je paní Brožová právnička.
Mimochodem - asi ne tak špatná, když plénum Ústavního soudu dalo jejímu odvolání za pravdu. Její případ vejde do českých právních dějin jako zásadní moment boje za nezávislost moci soudní.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.