Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Bez logiky a koncepce

HN.IHNED.CZ  25. 4. 2007

Vláda sice hodlá snížit daň z příjmu právnických osob - ze současných 24 na 19 procent. Snížení bude ale nižší. Vláda totiž chce jít cestou rozšiřování daňového základu. Jeden z podstatných kroků tímto směrem se týká toho, že se omezí možnost firem započíst si do nákladů úroky z úvěrů. V nákladech se ocitnou úroky do šesti procent. Úroky nad tuto procentní hranici budou normálně podléhat dani.

Ministerstvo nedokáže uspokojivě vysvětlit, jak přišlo zrovna na šest procent. Úroky od šesti do patnácti procent jsou na trhu zcela běžné a za druhé se týkají především malých a středních podniků, které jsou a mají být tahounem ekonomiky a zdrojem její dynamiky. Je logické, že úvěry pro giganty, jako jsou ČEZ, Vodafone nebo Škoda Auto, jsou daleko nižší.

Dalšími znevýhodněnými jsou nové začínající podniky. Ty, pokud úvěr dostanou, pak logicky jenom draho, protože jejich úvěrová historie je příliš krátká či nulová.

Paragrafové znění navíc nepočítá s inflací, bude se danit úrok nad šest procent bez ohledu na inflaci. Možnost započíst úroky do nákladů je ve světě běžné. Vláda navíc nejde cestou pročišťování a zjednodušování systému. Činí opak, systém komplikuje. Zjednodušením by bylo, kdyby se danily všechny úroky. Místo systémových kroků dává vláda přednost nahodilým a jednorázovým řešením, které mají tu a tamhle přinést pár miliard. Podobné to je s novým systémem danění kapitálových výnosů - ten má státu přinést půl miliardy a v roce 2009 bude zase zrušen. To je ale nahodilé látání děr, nikoli systémová reforma.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.