Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Co chce vláda navařit

HN.IHNED.CZ  19. 3. 2007

Daňový systém čekají překvapivě poměrně razantní změny. 1. Posílení významu nepřímých daní na úkor daní přímých je krokem správným směrem. Výpadek způsobený snížením daně z příjmu chce ministr financí Miroslav Kalousek kompenzovat zvýšením zvýhodněné sazby DPH (potraviny, léky a některé služby) z pěti na devět procent. Nepřímé daně škodí hladkému fungování trhu méně než ty přímé. Méně ruší, méně kazí motivaci (jiná věc je pohled "občana" - jak dobře je daň vidět).

Kromě toho je třeba chápat sbližování obou sazeb jako krok k jedné sazbě DPH někdy v budoucnu. Nejde jen o to, že jednu sazbu žádá ve své směrnici EU. Jedna sazba znamená jednodušší a přehlednější daňový systém, tedy snazší byznys a podnikání.

2. Navržená rovná daň ve výši patnáct procent pro fyzické osoby je nižší, než se čekalo. Jsou to ale spojené nádoby. Daň z příjmu může být nižší, protože zvýhodněná sazba DPH bude vyšší.

Zavedením rovné daně plní ODS svůj volební slib. Není to ale rovná daň jako na Slovensku (jedna sazba pro DPH a daň z příjmu fyzických a právnických osob) ani sjednocení daně fyzických a právnických osob. Daň z příjmu podniků má klesat postupně během tří let z dvaceti čtyř na devatenáct procent.

3. Bude zrušeno populární společné zdanění manželů. To ale ztratí při zavedení patnáctiprocentní rovné daně jakýkoli význam.

4. Revolucí je, že na výplatní pásce uvidíme všechny odvody pojistného, tedy tzv. superhrubou mzdu. To bude mít i svůj politický význam. Když lidé konečně uvidí, kolik státu opravdu platí, možná budou konečně po politicích žádat větší efektivitu, škrty a šetření.

I když stát podle plánu vlády zeštíhlí poměrně málo (má přijít o šestnáct miliard příjmů, tedy asi o půl procenta HDP), jsou na stole vcelku rozumné návrhy. O odvaze ale zatím mluvit nemůžeme. Ta se měří hloubkou škrtů ve státních výdajích. O těch nic nevíme. Z Nečasovy dílny totiž nic neuniklo.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.