Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Dozorce a dozíraný

HN.IHNED.CZ  12. 1. 2007
Policie obvinila některé bývalé členy dozorčích rad státních podniků. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman v této souvislosti prohlásil, že systém bonusů, odměn a výhod pro členy představenstev a dozorčích rad státních firem je třeba řešit dohromady, nikoliv zvlášť. Ať se pan ministr nezlobí, ale jeho funkce tak trochu předpokládá určitou znalost korporátního světa. On nám místo toho míchá hrušky a jablka.
Je to přesně naopak, než Říman tvrdí. Jde o věci různé, ba přímo a z povahy věci protichůdné a posuzovat se mají zvlášť. Bonusy a opční programy pro správní rady a managementy jsou normální a je věcí zástupců vlastníka (nebo státu jako vlastníka), jaké navrhne a schválí, jak jsou masivní či štíhlé, jak jsou přesně nastaveny a podobně.
Věc úplně jiná je pak motivace členů dozorčí rady. Nikde na světě kromě České republiky nepřipadá v úvahu, aby členové dozorčích rad byli jakkoli povzbuzováni akciovými motivačními programy. Odměna za jejich práci je vždy fixní a v poměru s jejich hlavními příjmy v podstatě symbolická. Práce v dozorčí radě nebývá nikdy hlavním zdrojem obživy nebo zabezpečování rodiny do příštích pokolení.
To, co se před lety dělo v České republice, by těžko bylo možné jinde na světě, pomineme-li třeba takovou Albánii. De facto tu docházelo k incestu. V případě bývalého Českého telecomu, ČEZ a dalších státních podniků schvalovaly dozorčí rady opční programy pro představenstva (v řádech desítek milionů) a samy na nich také participovaly. Jedná se vlastně o svého druhu korupci.
Když už si někdo myslí, že je třeba členy dozorčích rad motivovat (ve světě se to nedělá), měl tak alespoň činit jiný subjekt (a z jiných zdrojů) než ten dozíraný a kontrolovaný. V našem případě by to byl stát, respektive Fond národního majetku, v případě soukromého podniku vlastník (třeba nějaký penzijní či investiční fond), který dozírajícího do svého podniku vyslal.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.