Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Je soudců příliš?

HN.IHNED.CZ  14. 5. 2007  

Podle ministra spravedlnosti máme v Evropě nejvíc soudců na sto tisíc obyvatel, a přesto u nás trvá řízení dlouho. Je chvályhodné, že Jiří Pospíšil se neukvapuje, ale vysílá speciální "audit", který má zjistit, kde to v justici drhne.

Jestli totiž něco nejde srovnávat staticky, pak právě údaje typu "počet soudců na osobu". Různé evropské země mají poněkud odlišné justiční systémy, nejde srovnávat hrušky s jablky. U nás mají soudci na starosti registraci nových obchodních společností, v některých jiných evropských zemích - například v Nizozemsku - tuto agendu v klidu obstará obchodní komora. Někde lze přenechat určitou úřední agendu soudním asistentům, jinde to zákon nedovoluje. Různá bývá také úloha soudů v konkurzním právu. Proto opatrně s úsudky typu "je jich moc a ještě jsou líní".

Stále není dost dobře možné srovnávat tradiční západní právní stát s novými členy EU. V Česku i jiných postkomunistických zemích mají soudci pořád zpoždění, skluzy a hromady nevyřízené agendy, především v obchodní oblasti. Souvisí to s ekonomickou transformací (a logickou nepřipraveností všech institucí na tak zásadní změnu) i se stupněm vzájemné důvěry v obchodním prostředí. Až příliš se žalujeme a podáváme na sebe trestní oznámení. Než se vyřídí staré nedodělky, můžeme mít soudců klidně více.

I kdyby ministr dospěl k tomu, že soudců je "příliš", neměl by příliv nové krve do justice zastavit, ale pouze důkladněji vybírat. A odchod "staré krve", soudců pracujících už za komunismu, je možné urychlit jednorázovou finančně lákavou nabídkou pro všechny soudce od určitého věku.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.