Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Otužilí vývozci

HN.IHNED.CZ  6. 2. 2007

Vloni dosáhlo Česko historicky nejvyššího přebytku zahraničního obchodu. Tak jako byla rekordní cena ropy v první polovině loňského roku pro bilanci přítěží, klesající ceny této suroviny (a pokles dolaru) ke konci roku jí zase vylepšily.
Neexistuje lepší důkaz, že český průmysl se zdravě otužuje. I když asociace exportérů stále skuhrá a vydává dramatická prohlášení, statistika dokazuje, že silná koruna vývozu svědčí. Firmy zvyšují produktivitu, posilují na horší časy. Nesmíme ale zapomínat, že silná koruna udržuje v rozumných mezích ceny prostředků, které vývozci potřebují k výrobě.
Když už máme titulky o dalších rekordech vývozu, nabízí se logicky úvaha o tom, zda dnešní svět nedává některým jevům zbytečně kladná nebo záporná hodnocení. Vývoz je většinou chápán málem jako dobro samo, a vývozci se pak jeví jako reprezentativní hrdinové, na které má být národ pyšný. Dovozci zase připomínají padouchy, kteří kazí statistiku.
Tak to ale pochopitelně není. Je nesmysl dělat z vývozu zlaté tele. Exportéři i importéři jsou ve světě svobodného podnikání úplně stejně potřební a užiteční. A nikdo z nich se nestará o reprezentaci národa, nýbrž o maximalizaci zisku.
Vady na kráse jsou dvě. Jsme v OECD jedinou zemí, které roste podíl průmyslu na celkovém HDP. To znamená například velkou energetickou náročnost ekonomiky.
A dalším potenciálně znepokojivým jevem je zvyšující se závislost českého hospodářství na automobilovém průmyslu. Ten ale vykazuje poměrně malou cykličnost a stěhování automobilové výroby někam na Ukrajinu není zatím ani vzdáleně na pořadu dne. Stejně tak se dosud nepřiblížila doba, kdy Evropa vymění auta za velocipedy, elektrobusy a vláčky na sluneční pohon.
Taková transformace - nastane-li někdy - bude trvat ještě desetiletí. Vývoj spíše směřuje k tomu, že auta tu zůstanou, ale budou úspornější.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.