Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Samý Faust, čert nikde

HN.IHNED.CZ  14. 2. 2007

Kde se vzalo naráz tolik informací z minulosti? Provalilo se falšované lustrační osvědčení policisty Mihála, další raporty pro StB od zpěváka Nohavici, dávné kontakty bývalého guvernéra a premiéra Tošovského. K tomu se svezl škraloup elitního žalobce Grygárka nebo členství televizního ředitele Lamberta v Lidových milicích. Průvan v archivech je osvěžující, ale bylo by dobré vědět víc také o systému či výběru odhalených.
Patrně je náhodný, kilometry svazků StB se stále ještě zpracovávají. Kde se zaryje do hloubky, vypadne nový objev. V poválečném Německu archivy "promluvily" v 60. letech a nové informace se objevují dodnes - aféra Güntera Grasse není tak dávná.
V českých poměrech s tím souvisí nástup generace, která nemá žádnou citovou vazbu na 70. a 80. léta ani na první polistopadový establishment. Tím pádem ji netrápí pocit, že "je třeba chránit" pověst porevolučních reforem či aureolu zasloužilých písničkářů. Do určité míry tuto generační obměnu reprezentují nový šéf archivů vnitra Pavel Žáček a jeho nadřízený Ivan Langer (oba byli v roce 1989 ve studentských stávkových výborech).
Jen se při té očistě nelze soustředit pouze na spolupracovníky StB. Máme spoustu nových Faustů a žádného Lucifera, mnohem menší pozornost se věnuje samotným důstojníkům StB a komunistům. Je jasné, že o řadového občana, který držel ústa a chodil k volbám, se StB nezajímala, na rozdíl od těch, kdo něco dělali a nějak vybočovali (to se týká především Nohavici). Když se z nových odhalení jen příjemně zatetelí "bývalí poslušní", k žádnému hlubšímu ozdravení to nepovede.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.