Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Šetřit se dá vždycky

HN.IHNED.CZ  14. 3. 2007  

Vláda musí rychle vymyslet, kde ušetřit. Najít úspory v rozpočtu vláda musí i bez legislativních změn. Nejvíce peněz - 30 miliard - chybí ve Fondu dopravní infrastruktury. Zde si chce pomoci částečnou privatizací ČEZ, se kterou zatím z bezpečnostních důvodů váhala. Je třeba ale zdůraznit, že mezinárodní statistické standardy jednorázové příjmy rozpočtu neuznávají. Jinými slovy, bude z čeho jeden rok stavět dálnice, ale celkový schodek veřejných rozpočtů se (statisticky) nevylepší.

Již mnohokrát jsme na těchto stránkách napsali, že prakticky každá privatizace je správná, protože omezuje roli státu v ekonomice a očišťuje politiku od parciálních zájmů. Používat privatizaci na vykrývání děr v rozpočtu je ale špatné, vytváří to nezdravé návyky. Výnosy z privatizace se mají používat na mimořádné, výhradně bohulibé výdaje spojené například s penzijní reformou.

Každá soukromá firma by si v podobné situaci najala auditora, který musí najít rezervy. Totéž může učinit vláda. Rodinné i státní finance nejsou vždy srovnatelné (stát trvá a není mravně povinován uvést před smrtí vše do pořádku), ale v jedné věci tu podoba je. Když je potřeba, tak se šetřit prostě musí.

Lze šetřit na provozu ministerstev, na státních dotacích v průmyslu a zemědělství, je možné hledat v rezervách. Než se tak stane, odehraje se možná nějaké politické drama, budou tu možná nějaké hrozby rezignací.

Přejme si jen, aby to zase neodnesly věda, školství či výdaje na armádu, jejichž předepsaná úroveň je naším závazkem spojencům.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.