Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Stát proti státu

HN.IHNED.CZ  1. 8. 2007  
 textu žaloby, kterou podalo Kalouskovo ministerstvo financí na ČSOB, najdeme tvrzení, která znamenají revoluci v tom, jak stát interpretuje převzetí bývalé IPB. ČSOB se "bezdůvodně obohatila" a "zneužila situaci ke svému partikulárnímu obchodnímu prospěchu". Obohacení ČSOB bylo "z nepoctivých zdrojů... v důsledku nekalého jednání".

To už je silná káva. Smlouva o převzetí IPB byla připravovaná v časové nouzi a není bez chyb. Jenže z banky rychle mizely aktiva i vklady. Mezi primární viníky situace patří vlastníci IPB banky.

Stát (ministerstvo financí, vláda) a regulátor (ČNB) pomáhali připravit řešení situace v IPB. A bylo logické, že stát - tedy Česká republika - za tímto řešením stojí i přes prudké poryvy politického větru. Kalousek nyní de facto vyhlašuje právní diskontinuitu. Jednání minulých vlád odsuzuje, stát byl "nekale" a "nepoctivě" podveden. Další logický krok tedy je obžalovat všechny aktéry: z ČSOB, vlády i centrální banky. Pak už získáme pověst Polska, kde se vyhlašuje "nová republika" a kriminalizují se členové minulých vlád, především liberálové jako Balcerowicz.

Dále žaloba proti ČSOB mluví o tom, že banka "získala veřejnou podporu". Přitom Česká republika před vstupem do EU v Bruselu vyjednala, že převzetí IPB bylo z tohoto pohledu v pořádku. To už ale vypadáme jako pomatenci odněkud z Afriky. Ať stát stejným způsobem napadne všechny bankovní privatizace, kdy byly finanční ústavy ve spěchu očišťovány, aby o ně někdo seriózní alespoň okem zavadil.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.