Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Zelení se nemění

HN.IHNED.CZ  19. 2. 2007  

Kdyby zelení nebyli v křehké koalici důležití, nestál by jejich kongres za komentář: vše podle očekávání, žádné drama ani překvapení. Strana žádá, aby americký radar posvětilo NATO, to snad ale nebude velká obtíž. Stojí za analýzu, že nebyla za první místopředsedkyni zvolena Džamila Stehlíková, ale Dana Kuchtová?
V politických stranách je to v určitém ohledu stejné jako v soukromých firmách. Když preference (zisky a podíl na trhu) utěšeně rostou nebo se drží stabilně nad původní očekávání vysoko, když je strana ve vládě a má vliv řádově vyšší, než je počet poslanců, má předseda (ředitel) své jisté. Bursíkovou prioritou je - a podařilo se mu přesvědčit i partaj - vystupovat navenek jednotně. Každou (a notabene mladou) stranu, která tak nečiní, u nás voliči okamžitě ztrestají. A pevné šiky se lépe drží ve vládě než v opozici.
Stalo se módou zelené různě kárat: že by měli být více proti americkému radaru a USA, že začínají modrat, že málo mluví o Evropě, že zatratili ČSSD a kdoví co ještě. Měřeno výsledky a podporou, dělá to ale Bursík dobře. Se zelenými jsou však spojena dvě velká rizika. Jejich volitelnost i slušné preference se jeví být garantovány jedním mužem, a to předsedou Bursíkem. A pak je tu určitý příkop mezi voličstvem a členstvem. Stranické členstvo "s vysokým pořadovým číslem" stojí (i když dnes disciplinovaně mlčí) mnohem více vlevo než řada liberálních voličů, které Bursík pro svou partaj získal.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.