Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2007

Zmatky v batohu

1.10.2007

 

Čím blíže auditoři a daňoví poradci zkoumají tzv. reformní batoh, tím je zřejmější, že to, co mělo být pozitivem, bude ve skutečnosti zmatečné a nepřehledné. Nezjednodušuje se systém pro klienty státu: občany, podnikatele, živnostníky, manažery, domácí i zahraniční investory.
Právě ty posledně jmenované, tedy zahraniční investory, nejvíce trápilo, že Česká republika jako poslední země v Evropské unii nemá zavedeny stropy na odvody sociálního pojištění: zaměstnávání nejlepších profesionálů se nesmírně prodražovalo. Balíček tyto stropy zavedl. Jenže stropy se nebudou stanovovat na měsíční, ale roční bázi. Ještě mnoho měsíců po prvním lednu příštího roku se bude státu odvádět jako dosud. Celkově se daně příští rok nesníží ani »bohatým«. Podobně stropy na pojistné nepočítá žádná ze zemí Evropské unie.
Vláda, která slibovala ulevit podnikatelům a živnostníkům, zkomplikuje život malým firmám, do daňového základu se budou počítat i úroky. A nakonec: jak to bude s daňovým přiznáním u fyzických osob, teprve uvidíme.
Celý batoh se projednával příliš narychlo. Teprve teď se odhaluje, co je v různých kapsách a zákoutích. Vláda nechala dopracování detailů lajdácky na úřednících. Jenže když dostane byrokracie moc, vždy ji využije. Copak to politici nevědí?
A ještě: daňové návrhy Vlastimila Tlustého byly sice nezodpovědné (neobsahovaly žádné škrty), ale když odešel, ztratila ODS jakýkoli »nápřah« směrem ke zjednodušování systému. Ať si o Tlustém myslíme, co chceme, jednoduchost systému si napsal na štít. Ale to už je »dávno«.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.