Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

HN 2008

Dánské školství bude na globalizaci připravené

16. 6. 2008

BERTEL HAARDER, DÁNSKÝ MINISTR ŠKOLSTVÍ

- Dánská vláda chce, aby všechny děti měly střední školu a plná polovina z nich i vysokou

- Finančně podpoří i ty, kdo odejdou studovat do zahraničí

Dánské školství prochází zásadní reformou, ne nepodobnou té, která čeká i český vzdělávací systém. O tom, jak lze školy připravit na nároky globalizace, bude dnes v Praze jednat dánský ministr školství Bertel Haarder se svým resortním kolegou Ondřejem Liškou. Krátce před odletem do Prahy poskytl Haarder rozhovor HN.

Dánský model školství má jistá specifika. Jedním z nich je atypická pozornost, kterou Dánsko věnuje výzvám globalizace a stále tvrdší světové konkurence. Globalizace je dokonce jedním z nejdůležitějších politických témat.

Globalizace Dánům svědčí

Dánská vláda založila globalizační výbor, ve kterém najdeme ministry, zástupce zaměstnavatelů, průmyslu, byznysu, akademické sféry ale i odborů. A ti schválili globalizační strategii. "Výsledkem osvěty je, že většina Dánů, a to včetně odborářů, nevnímá globalizaci jako něco,co je ohrožuje, ale něco, co jim prospívá," říká ministr Haarder.

Globalizační výbor řízený přímo premiérem se zabývá vzděláním, rekvalifikací, výzkumem, podnikáním a inovacemi. Školskou globalizační strategií chtějí Dánové dosáhnout například toho, aby dostali dánský systém základního a vysokého školství na světovou špici. Všechny děti mají absolvovat základní i střední školu, celá polovina Dánů má mít vysokou školu.

"Snažíme se do našich plánů vtáhnout také opoziční stranu práce, v dánské tradici je dialog a budování konsensu. Schválili jsme nedávno také globalizační fond, který bude financovat celoživotní vzdělávání učitelů a jejich rekvalifikaci," říká k tomu Haarder.

Fond také investuje do rekvalifikací a celoživotního vzdělávání pracovní síly. "Podle OECD jsme v tomto ohledu světovým lídrem, čtyřicet procent dělníků už prošlo těmito programy. Odbory souhlasí s apelem vlády, že se na tyto účely mají dávat peníze stranou," dodává Haarder.

O co jde v dánské reformě základního školství? Například o to, že vláda vyhlásila akční plán pro "čtení, matematiku, vědy a angličtinu", protože všechny tyto předměty jsou nezbytné pro chápání dalších předmětů.

Už každé tříleté dítě v Dánsku musí projít testem jazykových schopností a další test následuje už při vstupu do mateřské školy. Důležitou novinkou je rovněž to, že systém se zaměří na to, aby všichni učitelé byli od počátku specialisté a učili pouze předměty, které jsou jejich předměty hlavními. Dánsko posílilo i pravomoci ředitelů škol, tak aby měli hlavní slovo v oblasti platů, využití času a učebních metod.

Globalizační strategie deklaruje, že pravomoci a povinnosti obecních úřadů, které školy zřizují, musí být lépe deklarovány.

Severský stát se ale pochopitelně soustředí i na reformu univerzit a globalizační strategii. Podařilo se vybojovat prosazení zákona, který omezuje autonomii univerzit.

Byla omezena moc profesorů a akademických senátů, každá univerzita má dnes - podobně jako firma či korporace - prezidenta (manažera), který přišel zvenčí a výkonnost každé školy poměřuje výbor, který je rovněž sestaven z lidí, kteří přišli zvenčí.

Důležité je také zdůraznit, že Dánsko usiluje o to, aby padesát procent výuky na tamějších vysokých školách probíhalo v angličtině. Vláda prosazuje speciální podmínky pro nejtalentovanější studenty, ale vytváření elitních center nemůže prý být prioritou vládní politiky.

"Dánsko je rovnostářský stát, nemůžeme to změnit. Možná to má co dělat i s geografickými podmínkami. Nemáme žádné velké kopce, ani propasti a hluboká údolí. Podporujeme ale, aby naši studenti studovali v zahraničí. Chce-li někdo studovat na Harvardu či Princetonu, vláda mu přispěje stejným objemem peněz, které by stálo jeho studium tady v Dánsku," říká Bertel Haarder.

Dánové se hrnou co ciziny

Čím dál více Dánů studuje v cizině i za mořem a vláda je nemusí nutit podpisovat žádný papír o tom, že se musí vrátit do Dánska. Podle ministra Haardera se čtyři z pěti stejně vrátí, takže nic takového není třeba.

A co si v Dánsku myslí o tom, jak by v oblasti vzdělávání měla koordinovat svůj postup celá Evropa? "Jsem v evropské politice dlouho a vím, že například v osmdesátých letech se uvažovalo o tom, že koordinace vzdělávání bude jednou z evropských priorit. Evropa se nakonec rozhodla jinak a v oblasti vzdělávání si jednotlivé evropské státy konkurují," prohlašuje Haarder. Podle dánského ministra školství je ale třeba, aby se posílily programy na mezinárodní výměnu studentů.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.