Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Lidové noviny

Aféra Enron po česku

15.2.2002

 

Pro ty, co rádi omlouvají českou politickou kulturu, je případ krachu mamutí americké energetické a obchodní firmy Enron dalším důkazem toho, co již tvrdili dávno: Politici na Západě také vytvářejí neprůhledné vazby na mocné podnikatele a jsou také zkorumpovaní, jenom to většinou dokážou chytřeji skrývat. Ten, kdo klade na české politiky přísné požadavky, je pak považován za naivního moralistu. Nejdřív si srovnejme proporce. Pád Enronu znamená sice největší bankrot v americké historii, ale v poměru k tamějšímu HDP je zanedbatelný. Zatím to vypadá, že celkově bylo v tomto případě vysloveně zpronevěřeno asi 1 až 1,5 miliardy dolarů (velmi zhruba 40 až 60 miliard korun). Toto číslo je ovšem jen necelou osminou sumy, která zmizela z českých bank během 90. let. A je to dokonce méně, než zmizelo jen z IPB. Paralela Enron - IPB se zdá lákavá: Obě firmy přesouvaly problematická aktiva do samostatných firem ovládaných managementem. V obou případech selhal auditor. Obě firmy se přátelily s politiky a rozdávaly jim (či půjčovaly) peníze. Legislativci obou zemí založili vyšetřovací komise.

Americká a česká komise

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že komise založené americkým Senátem jednají a budou jednat veřejně, a veřejnost je může dokonce neustále sledovat i na zvláštním televizním kanálu C-SPAN. "Praní špinavého prádla na veřejnosti" tvoří jeden ze základů amerického systému, tedy i amerického úspěchu, a tamní voliči by si nikdy toto svoje právo nenechali vzít. Komise vyšetřující okolnosti pádu IPB, kterou založil český parlament, jednala tajně, a proto ani nevíme kdo, kolikrát, proč a na jak dlouho byl vlastně předvolán, nač byl tázán, a ani netušíme, jak byli poslanci na jednání pilní, jak se připravovali apod. Zpráva této komise se nezabývala tím, kdo hospodařil tak, že přivedl IPB k úpadku, a nelze bohužel vyloučit, že komisi mohlo jít také o to, aby na něčí objednávku zhoršila pozici státu při arbitrážním jednání s Nomurou. Hlavním motivem vzniku komise bylo pak politicky kritizovat způsob přípravy převzetí IPB. Ačkoli okolo dvou set amerických kongresmanů a senátorů obdrželo někdy během své politické kariéry peníze od Enronu, americká vláda ani legislativci firmě nepomohli.

Stát Enronu nepomohl

IPB dnes již také neexistuje, ale všechny vklady převzala ČSOB na základě schématu připraveného státem. Věřitelé banky (tedy vkladatelé) byli de facto odškodněni, a to vysoko nad rámec zákona o pojištění vkladů. To by bez pomoci státu nebylo možné. O tom, že se někdo z bývalého managementu IPB dostane do vězení, lze důvodně pochybovat. Ve vazbě (na rozdíl od "nebezpečného zločince" Hučína) nikdo z IPB nesedí a její bývalý generální ředitel Jan Klacek již zase pracuje pro vládu (je například autorem posudku na offsety). Podobně je tomu s většinou českých tunelářů. Pravomocně odsouzeni byli pouze Mach a Šrejber a o důkazním řízení obou těchto případů lze mít vážné pochybnosti. A pan Chvalovský, který připravil KB o miliardy, se na rozdíl od svého bývalého spolusedícího z vazby Hučína chystá na výlet do Švýcarska. Právě proto, že jednání o Enronu je a bude veřejné, a právě proto, že kongresmani a senátoři dostali od Enronu peníze (Enron tvrdí, že lobboval především za odstranění bariér v mezinárodním obchodu či za možnost obchodovat s emisemi), lze očekávat, že budou nyní při práci v komisích okázale demonstrovat tvrdý přístup, aby vyvrátili veškerá podezření. Nebývalá mediální pozornost případu Enron je pak zárukou, že autoři a iniciátoři podvodného schématu jen těžko uniknou spravedlnosti. Na rozdíl od svých českých protějšků.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.