Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Lidové noviny

Český prezident je silný

5.1.2002

Havlův nástupce může parlamentu vracet i zákony, které se mu osobně nelíbí

Ačkoli nežijeme v prezidentském systému, lze považovat ústavou dané pravomoci českého prezidenta za velmi silné, daleko silnější, než se všeobecně tuší. Prezidentství je slabou, skutečně ceremoniální institucí například v sousedním Německu, nikoliv však u nás. Současný prezident využíval své pravomoci uvážlivě a uměřeně. Nevyužíval veškeré svěřené moci. Vracel například parlamentu zpravidla jen ty zákony, o nichž se domníval, že jsou v konfliktu s ústavou či Listinou základních práv a svobod. Bude-li nový prezident chtít, může parlamentu vracet i zákony, které se mu osobně nelíbí. Václav Havel přicházel na schůzi sněmovny jen jednou do roka a slovo si bral výjimečně. Ústava ale prezidentovi umožňuje vzít si v parlamentě slovo kdykoli a mluvit neomezeně dlouho. Český prezident může sedět na každém zasedání vlády, a ačkoliv nemůže hlasovat jako členové vlády, může požadovat od členů vlády zprávy o jejich činnosti, a to ústně i písemně. Většina lidí ví, že je prezident vrchním velitelem ozbrojených sil, že jako hlava státu je aktivní v diplomacii a v zahraniční politice, že je členem Rady obrany státu, že jmenuje a přijímá velvyslance, jmenuje univerzitní profesory. Ví se také, že český prezident jmenuje všechny soudce. Výběr soudcovských kandidátů u nás ale zůstává na ministerstvu spravedlnosti, hradní kancelář ho ověřuje a stvrzuje.

Všechny prezidentovy pravomoci

I americký prezident jmenuje soudce, ale Bílý dům pouze za tímto účelem nastálo zaměstnává dvě stě lidí, kteří kandidáty prověřují. Dohodne-li se nový prezident s vládou, může být proces výběru soudcovských kandidátů převeden i u nás na prezidentskou kancelář. Ústava dále umožňuje, aby bylo na prezidentskou kancelář převedeno sjednávání mezinárodních smluv nebo agenda spojená s povyšováním do vysokých vojenských hodností. Fakt, že tomu je jinak, souvisí s "havlovským" pojetím prezidentství a s ustálením rovnováhy mezi jeho názorem a názory ostatních protagonistů moci ve státě. Příští prezident to může vidět jinak a může modus vivendi posouvat jinam. Je třeba konstatovat, že pravomoci prezidenta mohou být značně okleštěny rozpočtem jeho úřadu, který každoročně schvaluje pouze sněmovna. Znelíbí-li se prezident, může ho sněmovna doslova dotlačit k rezignaci. Pokud by ale měl prezident přátelské vztahy s většinou ve sněmovně, může na sebe převést více pravomocí, protože si bude moci dovolit početnější personál. O prezidentově pravomoci vyhlašovat amnestie či udílet milost se ví, jakož i o tom, že může trestní řízení kdykoliv zastavit. Prezident může nařídit, aby se trestní řízení dokonce vůbec nezahajovalo. Nějaký nový prezident se ovšem může například bát "kriminalizace podnikání a podnikatelů", zvláště pokud by se tato obava týkala pohodlí mediálních magnátů či sponzorů politických stran. Podněty prezidenta Ústavnímu soudu musí být řešeny promptně a Václav Havel této možnosti v poslední době hojně využíval. Činil tak proto, že se v posledních třech letech pro parlamentní většinu opoziční smlouvy stala ústava pouhým cárem papíru.

Přečtěte si ústavu

Prezident se může jevit jako relativně slabý v okamžiku, kdy většina občanů a aktivních účastníků politiky respektuje ústavu, jejího ducha, smysl a principy. (Německého politika by ani ve snu nenapadlo útočit na rozhodnutí Ústavního soudu nebo na nezávislost centrální banky.) V momentě, kdy představitelé ostatních pilířů moci zpochybňují ústavu, její smysl a principy, jeví se prezident, který se tomu brání, jako silný, protože musí ústavu a její smysl aktivně bránit. Může se ale stát pravý opak: ústavu může napínat na skřipec, nafukovat či zneužívat sám prezident. Své pravomoci si může vykládat "do puntíku", tedy "extrémně". Možná nejsilnější prezidentskou pravomocí vůbec je možnost jmenovat Bankovní radu ČNB, a to bez kontrasignace předsedy vlády. Doufejme, že v době, kdy se bude rozhodovat o jejích nových členech, již budeme členy EU a centrální banka bude de facto podřízenou institucí centrální banky evropské. Pro řadu z nás je nevkusné představit si na postu hlavy státu jisté osoby. Nejde však o vkus, estetiku či symboly státnosti, ale o značnou moc a nakládání s ní (tedy také o možnost ji zneužívat). Každému rozumnému voliči je tedy třeba doporučit, aby si přečetl českou ústavu.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.