Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Lidové noviny

Nenápadné vítězství Ameriky v Evropě

23.3.2002

 

Na závěrech summitu EU v Barceloně je asi nejpozoruhodnější to, že unie poprvé sice velmi váhavě, ale přece přiznává jistou nadřazenost amerického hospodářského modelu, a dokonce je pro ni zdrojem opatrné inspirace. Politické přiznání něčeho takového je v EU skoro revoluce. Přitom ještě před devíti lety vypadala situace opačně. V lednu 1993 se poprvé stal prezidentem USA Bill Clinton. Hned po nástupu do funkce předsedal konferenci, která měla pomoci vymyslet, jak dostat Ameriku z "hospodářské krize". Již v předvolební kampani Clinton chrlil nápady, jak přizpůsobit Ameriku německému sociálnímu a ekonomickému modelu. Evropa a Německo Clintona inspirovaly v oblasti daňové, na poli regulace trhu práce, v důchodech i zdravotnictví. 

Clinton se svými nápady neuspěl z mnoha důvodů. Za prvé se brzy ukázalo, že USA již v krizi dávno nejsou. Hospodářství mírně pokleslo pouze na jedno čtvrtletí, a to již půl roku před Clintonovým zvolením. Statistika má zpoždění a politici na to někdy mohou doplatit. Za druhé Clinton ke svým radikálně levicovým nápadům (v americkém kontextu) neměl mandát ani ve vlastní politické straně. A za třetí (a naštěstí) jen málo uznávaných amerických ekonomů tehdy podpořilo jeho nápady. Navíc Clinton dospěl k osudnému poznání. Jakmile pronesl nějakou svoji ekonomickou "chytristiku", okamžitě se otřásl trh s vládními dluhopisy a vládě hrozilo, že se prodraží financování rozpočtového schodku. Ve známost vešel Clintonův rozzlobený výrok, který pronesl v rozhovoru se svými poradci. Clinton tehdy pravil, že tedy neví, zda je vlastně prezidentem USA "on" či nějaký anonymní "trh s dluhopisy". Pár let předtím jsme pro změnu mohli od mnoha evropských i amerických státníků slyšet chvalozpěvy na japonský ekonomický zázrak, o nadřazených japonských technologiích, o vládním financování výzkumu, o tamějším "strategickém plánování" a úzké spolupráci ministerstev, bank a podniků. U nás na úspěchy Japonska začátkem 90. let s oblibou poukazoval prognostik Miloš Zeman. Japonsko je dnes již ale 11. rok v hluboké hospodářské krizi. A ačkoli má japonská elektronika ve světě stále dobré jméno, tamější hospodářský model dnes již pochopitelně nikdo nevzývá.

Opatrné přiznání inspirace z USA

Naproti tomu USA s třemi mírnými škobrtnutími hospodářsky rostou již dvě dekády. V oblasti výzkumu, vývoje, v úrovni a dosažitelnosti vyššího vzdělání a v technologiích Amerika stále rychleji uniká zbytku světa. Americe se také daří dlouhodobě udržovat míru nezaměstnanosti na poloviční úrovni, než je v Evropě. Ví to sice každý ekonom, lze to již dlouho statisticky doložit, ale pro evropské levicové politiky z Německa či Francie bylo přiznání něčeho takového donedávna tabu. Z pohledu přesvědčeného liberála se lze závěrům barcelonského summitu vysmát. Citlivé momenty komuniké jsou formulovány tak, aby nikoho nerozčilily. Co se týče uvolnění přeregulovaného trhu práce, je text plný formulací jako "hledání správné proporce mezi flexibilitou a bezpečností". Jenže EU liberální není a v současnosti jí dominují levicové vlády. Z tohoto pohledu jsou závěry barcelonského summitu jistě úspěchem. Evropa bude nakonec liberalizovat energetický trh, bude muset uvolnit regulaci trhu práce, zvýšit věkovou hranici pro odchod do důchodu, snížit daně a více investovat do vzdělání (tam, kde nemají školné, o něm budou muset uvažovat, protože rozpočty jsou napjaté) a do výzkumu. Je také zřejmé, že nebude-li takto činit EU koordinovaně, budou tak muset činit některé členské státy samy. Ty pak budou s ostatními kontrastovat a stanou se jim inspirací. Francie, jejíž sociálně-korporativistický model tolik obdivuje pan Špidla, se dostává v Evropě pod tlak, když ne rovnou do jisté izolace. Možná právě proto politici z ČSSD - oslněni relativně slušnými čísly o růstu HDP v loňském roce - k závěrům summitu raději mlčí.
Poslední komentáře
20.08.2020 09:54:01: No sice trochu starší článek ale téma je pořád aktuální a aktuální asi bude pořád finance a ekonomik...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.