Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

Lidové noviny

Slabiny bruselské zprávy

21.11.2001

 

Vypadá to jako nějaká folklorní tradice. Ti z našich politiků, kteří si upřímně přejí přivést naši zemi do Evropské unie, vítají hodnotící zprávu Evropské komise vždy, ať se v ní praví cokoli. Každoročním rituálem také zůstává, že skrytí a otevření euroskeptici či "eurorealisté" se každoročnímu posudku vysmívají nebo jej přímo odmítají (ať se v něm říká cokoliv). Příznačné je, že málokoho zajímá, co posudek opravdu obsahuje. Potíž je v tom, že každoroční zpráva Evropské komise se tváří jako materiál připravený celou řadou zasvěcených expertů. V tomto ohledu existují daleko zajímavější zprávy, připravované institucemi, jako je například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Světová banka. Obě tyto organizace jsou pod daleko menším tlakem nejrůznějších lobbistických zájmů (nebo politických zájmů jednotlivých zemí) než bruselské administrativní centrum EU. Světová banka nám např. nedávno navrhla podrobný koncept penzijní reformy nebo reformy financování školství. Podobné zprávy naši politici většinou odmítnou a média o nich neinformují. Je třeba říci, že posudek EK v minulosti vyvolal pozitivní tlak na ČR - například na zefektivnění práce soudů či reformu soudnictví nebo se zastal nezávislosti centrální banky. Vyznění letošní zprávy je pro nás (i většinu ostatních kandidátů) velmi pochvalné. To však lze vysvětlit tím, že má jít o zprávu poslední. V příštím roce má komise oznámit, s kterými kandidáty budou zahájeny vstupní procedury. Tak si to alespoň představuje Evropská komise, která se nyní kloní k přijetí deseti kandidátů najednou. Bylo by obtížné přesvědčit EU o tom, že je nutné přijmout někoho, kdo neučinil dostatečný "pokrok".

Je zřejmé, kdo lobboval

Evropská komise v letošní zprávě kritizuje (i když méně ostře, než se očekávalo) obcházení zákona o veřejných zakázkách. Tato kritika je však snadná - žádná velká evropská firma s úzkými vazbami na stát totiž u nás nedostala veřejnou zakázku bez soutěže. Důvodem kritiky je zakázka pro izraelskou firmu House and Construction na stavbu dálnice do Ostravy. Zpráva také kritizuje (bez jediného konkrétního příkladu) rozmáhající se korupci. Obrovské riziko korupce však spočívá ve způsobu a nápadné rychlosti, jimiž mocenský blok opoziční smlouvy rozjíždí před volbami velké privatizační případy. Většina rozumných ekonomů považuje připravovaný způsob privatizace ČEZ a Transgasu dohromady s distribučními společnostmi za špatný, ukvapený a pro spotřebitele nevýhodný. Když se ale podíváme do hodnotící zprávy, přeběhne nám mráz po zádech. Na straně 74 anglické verze se praví: "Byl učiněn pokrok v privatizaci ČEZ a Transgasu en bloc spolu s regionálmi distributory." Na následující straně se říká: "Možná zpoždění v privatizaci ČEZ a Transgasu mohou poškodit schopnost privatizovaných firem adekvátně reagovat na předepsanou liberalizaci trhu." Co tomu asi říká čtyřkoalice, která se všemožně snaží privatizaci zastavit? Přečetli si její lídři zprávu? Na privatizaci ČEZ je například velmi podezřelé, že se již dlouho mluví o jediném favoritovi: francouzském státním podniku EdF. Víme, že ministr Grégr i poslanci opoziční smlouvy již s tímto "favoritem" jednali v Paříži. Francouzská diplomacie tedy do zprávy tvrdě prosadila své zájmy. Zpráva jde tak daleko, že chválí politiku současného ministra průmyslu ("byl učiněn pokrok"), nad kterou zůstává ekonomům rozum stát. Posudek tedy vyznívá velmi oportunisticky: kritizuje jenom tam, kde se to hodí, kde to nebolí nebo kde to nic nestojí.

Co ve zprávě schází

Některé prvky zprávy jsou směšné. Není například jasné, proč jsme letos fungující tržní ekonomikou a proč jsme jí nebyli loni (navíc ekonomické učebnice tento termín nebo definici vůbec neznají). To, že EU tolik tlačí na zákon o státní službě, je rovněž úsměvné. Definitiva rozhodně není lék (mnoho zemí s fungující tržní ekonomikou - například USA - ji nemá). Když už tedy musí být, není lepší s ní počkat, až většina zkompromitovaných úředníků doby minulé odejde do důchodu a přijdou schopnější a vzdělanější? Další věci jsou smutnější a vážnější. Zpráva kritizuje rozpočtový schodek, ale neříká, že vláda plánuje jeho krytí pomocí příjmů z privatizace. Mluví se o korupci, ale nenajdeme zmínku o nedávno schválené přímé politické kontrole České konsolidační agentury (ta má na starosti stamiliardy korun špatných dluhů) nebo o způsobu řešení "ruského" dluhu. Máme si myslet, že to jsou běžné věci, které by v EU prošly? Nepřekvapí pak, že EK si nevšímá ani nedávných přímých útoků na svobodu tisku nebo že chválí přijetí tzv. zákona o vysílání (a jeho kompatibilitu s EU). Přátelské propletence české politiky s jedním mediálním magnátem (nebo skutečnost, že za jeho zlodějiny budeme všichni platit nemalý účet) by zřejmě byly v EU něčím zcela běžným.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.