Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Ano unii a naše hospodářství

16.06.2003
Hlasovali jsme ano, a pokud s tím budou všechny současné členské země souhlasit, za rok již budeme plnoprávně v EU. Naši poslanci budou sedět v Evropském parlamentu a naši úředníci a diplomaté v Evropské komisi. Co se však změní v našem hospodářství? V tuto chvíli ještě vůbec nic, ale i za rok bude okamžitých a viditelných změn poměrně málo. Spíše dojde k posílení a potvrzení určitých trendů, které tu již delší dobu jsou. Vlivy členství v unii na ekonomiku si můžeme pracovně rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Začněme krátkodobými a mezi nimi nejdříve okamžitými. Okamžitě zmizí pouze celníci ze státních hranic, nezmizí z nich policie. Fronty kamionů se jistě zkrátí, ale na základě přístupové smlouvy ještě nějakou dobu potrvá na našich hranicích poněkud přísnější režim než například mezi Belgií a Francií. Odstranění cel bude krátkodobě působit i na ceny: je pravděpodobné, že budou například klesat ceny elektrických spotřebičů, tzv. bílého zboží, elektroniky a všeho, co je kvůli clům u nás stále dražší než v EU. Ceny základních potravin mohou mírně vzrůst, ale i tady se těžko předvídá, konkurence je ostrá. K cenovému šoku určitě nedojde na trhu nemovitostí. Ceny nových domů a bytů rostou již delší dobu a jednou z příčin je právě očekávání našeho vstupu do unie. Navíc řada analytiků očekává v brzké době zhroucení cen nemovitostí v západní Evropě a to může působit i u nás. Nemůžeme čekat žádnou vlnu přílivu zahraničních investorů. Také oni k nám již delší dobu přicházejí právě v očekávání našeho vstupu a tento trend bude pokračovat, možná se mírně posílí, možná ne, záležet bude hodně na tom, jaká tu bude vláda a jak bude působit na celkové podnikatelské prostředí. Ani vývoj nezaměstnanosti nebude znamenat žádný skokový nárůst či pokles. Dlouhodobě bezpochyby platí, že zůstat vně by znamenalo i vyšší nezaměstnanost. Ještě nějakou dobu zůstaneme u koruny. Pokud se však neuskuteční fiskální reforma, může naše měna (a následně i hospodářství) projít obdobím otřesů. To by se stalo i bez Evropské unie. Potíže s byrokracií jistě nenarostou, málokterá evropská byrokracie je horší než ta česká a tu naši si musíme vychovat, zlepšit a kontrolovat sami. S evropskými byrokraty budou jednat naše vlády, zástupci regionů či velkých podniků, normálním občanům nebudou evropští úředníci nijak znepříjemňovat život. Vězme, že nevstupujeme do Evropské komise, ale do unie, tedy do prostoru, kde lidé normálně žijí, svobodně se pohybují, pracují, baví se. Vlády, státy a byrokracie je zajímají jenom tehdy, když na to mají čas. O Evropské komisi se šíří nejrůznější mýty. Například o normách na zakřivení banánů či okurek. Ty existují, ale vtip je v tom, že dříve existovaly v každém jednotlivém státě a byly různé, tedy nekompatibilní. To de facto vytvářelo obchodní bariéry. Jak s oblibou vysvětluje bývalý dánský ministr zahraničí Uffe Eleman-Jensen, ten slavný mytický eurobanán (pro mnohé symbol nadutosti socialistické bruselské byrokracie) by měl vlastně symbolizovat deregulaci a podporu ideálům svobodného obchodu. Na Brusel se často leccos svádí: slavné balení koblih do igelitu jsme si vymysleli sami, s Bruselem to nemá nic společného. Stejné mýty platí o daních. Nepřímé daně budou konvergovat, ale přímé daně budeme mít takové, jaké si je uděláme. Z dlouhodobého hlediska je důležitý pozitivní vliv unie na českou legislativu a vymáhání práva. Jistá míra evropské kurately nad tvorbou českého obchodního práva a podnikatelského prostředí nám jenom prospěje. Již delší dobu působí vstup do EU jako jediný nástroj disciplíny při tvorbě české legislativy. Bez faktoru EU by se český parlament pouze zmítal pod chaotickým tlakem partikulárních lobbistických zájmů různé míry legality. Anebo by náš parlament pouze "lidově tvořil", což je snad nejhorší. To se děje tak jako tak, ale bez EU by to bylo stokrát horší. Bývalý prezident Havel to pojmenoval přesně: suverenitu ztratí ti, kteří by ji ztratit měli. Nejdůležitější vliv na ekonomiku bude mít podpora vzdělání a svobodné výměny elit. ČR dosud zoufale trpí nedostatkem lidí, kterým se dostalo elitního vzdělání či praxe v cizině. Po vstupu do EU se tohle postupně změní. Nastupující generace bude moci studovat a sbírat zkušenosti v cizině, vracet se zpět, svobodněji cestovat. Odborníci z ciziny budou moci působit u nás. To je zdaleka největší vklad vstupu do unie. V moderní ekonomice totiž jde na prvním až desátém místě o vzdělanost.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.