Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Budete volit, až zčernáte!

11.02.2003
Je pozoruhodné, že řada politiků dnes říká, že obě komory parlamentu zkusí volit prezidenta ještě jednou, tedy 28. února, a pak už to zkoušet nebudou. Mezitím se podle nich začne pracovat na změně ústavy pro přímou volbu. Ta by se podle jejich představ měla odehrát nejpozději do října. Najdou se i tací, kdo říkají, že se možná podaří zorganizovat lidovou volbu tak, aby proběhla již v červnu spolu s evropským referendem. Jiní mluví o předčasných volbách. K těm však není v souvislosti s volbou prezidenta žádný důvod. Což o to: na změně ústavy se pracovat může a parlament na to má svaté právo. To právo tu prostě je, přestože by se to bez hluboké a rozvážné diskuse dělat nemělo. Potíž je v tom, že naši legislativci si teprve před pár dny začali pořádně číst, co že se to vlastně v ústavě přesně píše.

Každý měsíc znovu

A ono se v ní de facto říká, že pokud se volba nezdaří 28. února, bude se muset nejpozději za třicet dní opakovat znovu a tak pořád dál (v březnu, v dubnu, v květnu), a to dokud nevejde v platnost změna ústavy nebo dokud se nepodaří prezidenta zvolit. Článek 56 české ústavy říká, že "volba prezidenta se koná v posledních třiceti dnech volebního období úřadujícího prezidenta. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba do třiceti dnů". V článku 58 o prezidentské volbě se říká, že mezi jednotlivými koly prezidentské volby může uplynout maximálně čtrnáct dní. Tedy to, co naši poslanci vždycky spláchli za jediný den (tedy všechna tři kola volby), může opět trvat třicet dní, budeme-li dva dny rezervovat na samu volbu. Články 56 a 58 ústavy do sebe tedy krásně a promyšleně zapadají. Jak číst ono "uvolní-li se". Každá nezdařená volba znamená přece "uvolnění" úřadu, takže se musí začít volit znovu.

Ctít smysl a ducha ústavy

Účelem konstrukce těchto článků je, aby byl prezident zvolen. Duch a smysl ústavy tkví v tom, že poslanci mají jednat a konat v dobré vůli s cílem hlavu státu zvolit. Jednotlivé články ústavy o prezidentské volbě byly napsány přece proto, aby bylo snadné a možné prezidenta volit, ne aby to bylo komplikované nebo aby mohlo snadno docházet k obstrukcím. Takový poslanec Křeček dnes dokonce říká, že to "uvolnění" znamená, že prezident umřel nebo abdikoval. Nakonec: obcházet lze jistě vše a vždycky se dá nějaký ten fígl vymyslet. Lze opakovaně volit "pro formu" (s účelem nezvolit) a připravovat pole pro přímou volbu. To je pak obcházení smyslu ústavy. Stav, kdy se do konání přímé volby volit přestane, si nepředstavujme ani ve snu. To je přímo protiústavní jednání. Preambule ústavy vyjadřuje "odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu". Mezi tyto principy nepochybně nepatří snaha obcházet zákony a plivat na jejich smysl. Pro ústavu to musí platit dvojnásob.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.