Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Chybující instinkt Marvanové

17.09.2002
Když bývalá předsedkyně US hlasovala proti zvyšování daní, vysvětlovala to tak, že nemůže porušit zásadní sliby dané voličům. Odvolávala se přitom na volební program strany. Sociální demokraté pak US kritizovali za porušení koaliční dohody. Ke kritice Marvanové se připojili i její straničtí kolegové.

US program neměla

Nic takového jako volební program Unie svobody v roce 2002 neexistovalo. Byl tu pouze program "nerozborné" Koalice. Ta nebyla v oblasti daňové reformy nijak radikální (vstřícnost vůči lidovcům a sociálním demokratům byla již tehdy zřejmá). Koalice chtěla například snížit povinné odvody na státní politiku zaměstnanosti, a ušetřit tak 25 miliard. Poměrně razantní návrhy měla Koalice ve věci daně z příjmu podniků, kterou chtěla snížit jednorázově na 25 a později až na 20 procent. Koalice slibovala zachovat míru progresivity u daně z příjmu fyzických osob (přímý konflikt s myšlenkou tzv. milionářské daně). Při volebním výsledku Koalice je jasné, že má-li snad Marvanová na mysli sliby dané voličům v tomto programu, pak je jako politička naivní. Vliv programu je úměrný volebnímu výsledku, zvláště tam, kde na sebe programy ideologicky narážejí. Po volbách se začala projednávat koaliční smlouva. Během jednání o ní Marvanová odstoupila z funkce předsedkyně US. Za unii smlouvu podepsali Pilip a Pešek. Loajalita Marvanové vůči tomuto dokumentu je nejasná. Přitom právě na porušení koaliční dohody se dnes odvolává ČSSD. Ve věci daní je koaliční smlouva strohá: chce zachovat daňovou kvótu na úrovni roku 2000 a zavazuje vládu nezvyšovat po celou dobu funkčního období daňové zatížení. O jednotlivých daních tam vůbec nic není. Daňová kvóta je objem vybraných daní proti celkovému HDP.

Kejkle s kvótami

Totéž a stejnými slovy říká programové prohlášení vlády, na základě kterého získal Špidlův kabinet důvěru. Navíc se tu říká pouze to, že vláda "může realizovat opatření proti poklesu tzv. daňové kvóty" (sic!). Důvěru vládě na základě jejího programu vyjádřila i poslankyně Marvanová, zde by tedy měla být její případná loajalita zřejmější. Zdá se to prosté: daňový balíček uvažoval zvýšit od ledna 2003 nejen spotřební daň, ale i spodní sazbu DPH, a dokonce tu měla být ještě milionářská daň. A v celém příštím roce tak chtěla vláda získat skrze vyšší daně 10 miliard korun navíc. Jak by tedy mohla být zachována daňová kvóta? Zdá se to jasné! Pravdu má Marvanová, protože vláda se tak zpronevěřila svému vlastnímu prohlášení, a navíc tak činila pod zástěrkou povodní. Jenomže je to trochu jinak. Daňová kvóta měla zůstat na úrovni roku 2000, kdy byla opravdu vyšší než v předchozích dvou letech, protože HDP v roce 2000 rostlo opravdu jen mizivě. Pro rok 2003 se kvóta jenom odhaduje, protože se odhaduje i výše HDP. Záleží na tom, jak to kdo počítá: stačí trochu nadsadit odhad růstu HDP na příští rok a kvóta i se zvýšenými daněmi zůstane na úrovni roku 2000. Nebo lze taky trochu nadsadit odhad daňových úniků na příští rok. Jak to US a ČSSD vůbec počítaly? Pro odpovědně uvažující "nezávislé ekonomy" je tohle všechno takové vaření z vody, že to nechtějí ani komentovat, ani přepočítávat.

Když jednání řídí instinkt

Jaké týmy ekonomů počítaly pro Marvanovou? Pochopitelně žádné, protože ona se asi řídila instinktem. Nic proti ní, ale v tuto chvíli není jasné, co tak zásadního se změnilo od dob programového prohlášení, které z neznámých důvodů podpořila.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.