Jan Macháček

Hledání

Výsledky hledání

MF Dnes 2002-2003

Co si žádá euro

28.12.2002

ČNB podporuje rozpočtovou reformu

Včera deklarovala centrální banka na své webové stránce svůj postoj ke vstupu České republiky do eurozóny. Vyplývá z něj, že ČNB oficiálně podporuje přijetí eura v nejbližším možném termínu, a tím je začátek roku 2007. A druhá důležitá věc je, že centrální banka nabádá vládu k tomu, aby uskutečnila reformu veřejných financí. ČNB říká, že současný vývoj rozpočtů není s rokem vstupu do eurozóny "konzistentní". Celý dokument posílá centrální banka k projednání vládě. Proč je to důležité? Za prvé z celého dokumentu poprvé vyplývá, že ČNB chce zavést euro rychle. Je to zajímavé i proto, že přijetím společné evropské měny ztratí mocná místní centrální banka většinu svého vlivu. Nemusíme se tedy bát, že se centrální banka stane odpůrcem brzkého přijetí eura. Nemusíme mít odůvodněné obavy, že svůj strach ze ztráty vlivu a pracovních míst bude tato instituce balit do odborných ekonomických argumentů. Jsou tu totiž pochopitelně dobré ekonomické důvody pro i proti rychlému přijetí eura. Vězme však, že příští český prezident tuto bankovní radu ještě před přijetím eura vymění. Za druhé je důležité, že jde zpráva do vlády. Vláda tak bude nucena vyjádřit svoje vlastní stanovisko k termínu našeho vstupu. Vstoupíme s ostatními novými členy EU v roce 2007, nebo sami a někdy mnohem později? Za třetí je podstatné, že ČNB sice nepřímo, ale zato velmi silně vyjádřila podporu Sobotkově reformě veřejných financí. Ministr financí podporu opravdu potřebuje. Jeho návrh škrtů hrozí dalším ostrým konfliktem uvnitř sociální demokracie. Není zatím vůbec jasné, zda Sobotka získá podporu všech ministrů, natožpak poslanců. Zatím se zdá, že až do vyřešení prezidentské volby se ČSSD rozpočtovými škrty a reformou zabývat vůbec nebude. V neposlední řadě je třeba říci, že přijetí eura není odborná, ale také politická záležitost. Aby bylo jasno: nemáme možnost výběru, ale můžeme se rozhodnout kdy. Datum pro přijetí eura se jistě stane volebním tématem v roce 2006, ale politické elity by se měly tématu chopit dávno předtím.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.